Meer bedrijventerrein voor minder geld in Woerden

Ondernemers in Woerden breiden uit. Daarvoor zijn nieuwe bedrijventerreinen nodig in Woerden. Inwonersbelangen wil meer bedrijventerrein voor minder geld.

Meer bedrijventerreinen nodig in Woerden

Ondernemers in Woerden zijn succesvol en breiden volop uit. Een fors aantal is zo succesvol dat ze uit hun jasje groeien. De panden of het terrein zijn te klein. Ze zijn op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Daarvoor zijn nieuwe bedrijfsterreinen noodzakelijk. De afgelopen jaren is verkend waar een nieuw bedrijventerrein van 6 hectare zou kunnen komen in Woerden. De meerderheid van de gemeenteraad heeft gekozen voor de locatie aan de Van Zwietenweg. De reden is dat provincie Utrecht de locatie van de Parellelweg mogelijk niet ziet zitten. Inwonersbelangen was en is nog steeds van oordeel dat dit een verkeerd besluit was. De locatie aan de Parallelweg is velen malen beter.

Meer bedrijventerrein voor minder geld

 

Vervolgstappen na eerste besluit

Voordat bedrijven zich echt kunnen gaan vestigen op een nieuw bedrijventerrein moeten er veel stappen doorlopen worden. De komende stap gaat over de inrichting. Halverwege september besluit de gemeenteraad daarover. Inwonersbelangen snapt de voorstellen voor de inrichting van de Van Zwietenweg niet. Alles wordt uit de kast getrokken om het beste van het beste te hebben. Zo wordt er een aardwal aangelegd om het geluid van de A12 tegen te gaan. De vraag is voor wie? Er zijn zo goed als geen woningen in de omgeving. Ook zijn er nog tegenstrijdigheden in het voorstel. Zo moeten de daken van ecologische (begroeiing) voorzien zijn. Maar op dezelfde daken moet voertuigen gaan parkeren.

Meer bedrijventerrein voor minder geld
Impressie van lokatie Van Zwietenweg (met de kostbare geluidswallen)

Van Zwietenweg is zeer kostbaar

De locatie van de Van Zwietenweg is zeer kostbaar. Zo moet er een goed draaiende ecologische varkensboer uitgekocht worden. De prijzen van vastgoed en grond zijn de afgelopen jaren de pan uitgerezen. Andere nadelen is dat de historische polder Wulverhorst aan de Kromwijkerdijk vernietigd wordt en dat er geen verdere uitbreiding mogelijk is. In het voorjaar gaven de ondernemers al aan dat de 6 hectare van de Van Zwietenweg veel te weinig is. Er is veel meer ruimte nodig.

Impressie van de Parallelweg

Locatie Parallelweg: Meer bedrijventerrein voor minder geld

De locatie Parallelweg heeft veel voordelen. Gemeente Woerden is eigenaar van grond in het westen van Woerden. Hier is volop ruimte voor een bedrijventerrein. Ook kan er eenvoudig ruilverkaveling plaatsvinden. Hierdoor kan een bedrijventerrein goed uit het zicht van woningen gerealiseerd worden. Verder ligt het gunstig aan de Parellelweg met goede ontsluiting aan de A12. Ook past het in de oorspronkelijke plannen van een Westelijke randweg. Doordat gemeente Woerden hier circa 20 hectare in eigendom heeft kan het bedrijventerrein voor minder geld gerealiseerd worden. En meer dan 6 hectare uitbreiden is ook goed mogelijk. Waarschijnlijk heeft de locatie Parallelweg zelfs een behoorlijke positieve financiële opbrengst. Kortom: Meer bedrijventerrein voor minder geld.

Lees hier de voorstellen.