Verkeer Kamerik

Verkeer in Kamerik – Berkenlaan

Verschillende bewoners van de Berkenlaan, Meidoornlaan en Goudenregenlaan in Kamerik maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Berkenlaan. De bewoners hebben hierover contact gezocht met de ChristenUnie-SGP en Inwonersbelangen.  Alternatieve route Beukelaan Er loopt een fietsroute door de Meidoornlaan en er is veel gemotoriseerd verkeer. Op sommige momenten is het spits bijv. rond 4 […]

Lees meer

Terugblik

Terugblik gemeenteraad 25 januari 2024

Afgelopen donderdag was de tweede gemeenteraad van dit jaar. Er werd een cheque van €5.357,72 aangeboden voor een kunstgras voetbalveld, komt er een eenvoudig parkeerbeleid voor de binnenstad, zijn er weer nieuwe zaken omtrent de Rembrandtbrug, wordt de ontwikkeling Harmelerwaard niet aan zijn lot overgelaten en wordt er geen beleid gemaakt om het aantal bijstandsgerechtigden […]

Lees meer

sociale huurwoningen

Harmelen schreeuwt om sociale huurwoningen

Bouwontwikkelingen afgelopen 7 jaar De afgelopen 7 jaar zijn de 3 bouwontwikkelingen geweest in Harmelen. Er is gewerkt aan de ontwikkeling aan de locatie Willem-Alexanderlaan 2-4-6 in Harmelen (voormalige locatie zwembad, kinderdagverblijf en Fontein). Ontwikkeling 25 appartementen in de sociale huur door Cazas wonen, 11 patiowoningen en 6 gelijkvloerse grondgebonden woningen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). […]

Lees meer

30 jaar lokale politiek in Woerden

30 jaar lokale politiek in Woerden

Op 29 december 1993 is Inwonersbelangen opgericht. De lokale politieke partij ontstond omdat de gemeente de opbrengst van de Centrale Antenne Installatie (CAI) zich wilde toe eigenen. Vreemd, want de inwoners waren collectief eigenaar van de CAI. Met succes werd dit voorkomen en werd de opbrengst van 300.000 gulden verdeeld onder de eigenaren. Op de […]

Lees meer

Rembrandtbrug

Terugblik gemeenteraad 21 december

Rembrandtbrug 35 miljoen euro (minimaal) Op de eerste winterdag was de laatste raadsvergadering van dit jaar. Er stonden 3 onderwerpen op de agenda. Het afvalbeleid, het nieuwe parkeerbeleid in de binnenstad en de Rembrandtbrug. Het nieuwe parkeerbeleid is doorgeschoven naar het nieuwe jaar. Op 11 januari buigt de raad zich hierover. Duidelijk werd deze avond […]

Lees meer

Buiten Beter app

Onbekendheid van de de Buiten Beter app

Inloopspreekuur Inwonersbelangen Dit jaar heeft Inwonersbelangen inloopspreekuren gehouden in gemeente Woerden. De gesprekken waren informatief en veel inwoners zijn op weg geholpen met hun vragen. Veruit de meeste vragen gingen over de openbare ruimte. Het ging over zwerfafval dat er langere tijd ligt. Onduidelijkheid wie moet optreden bij grote verzakkingen in een achterom van tuinen/brandgangen. […]

Lees meer

Project ’t Raadhuys

Project ’t Raadhuys – Woningbouw Raadhuislaan   

22 nieuwe woningen op het terrein van het voormalige gemeentehuis In Harmelen is er weer een woningbouwproject gestart. 22 woningen op het terrein van het voormalige gemeentehuis. Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin aan het college gevraagd is:  Informatiebijeenkomsten door de projectontwikkelaar Afgelopen week zijn geïnteresseerden fysiek en digitaal geïnformeerd […]

Lees meer

Landbouwweg aan Haanwijk

Landbouwweg aan Haanwijk ?

Naar aanleiding van de inspraak over een landbouwweg en -uitrit op Haanwijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 november hadden de fracties van D66, Progressief Woerden, Woerden en Democratie, ChristenUnie-SGP en Inwonersbelangen de nodige vragen: 1. Welke vergunning(en) zijn ter plaatse vereist voor het aanleggen van 1e) een verhard landbouwpad, 2e) een betonnen brug en 3e) […]

Lees meer

Haalbaarheidsonderzoek Schulenburch

Haalbaarheidsonderzoek Schulenburch

Drukbezocht Dorpsplatform Kamerik Dinsdagavond 13 november was er een drukbezochte avond van het Dorpsplatform Kamerik waar het initiatief voor de herontwikkeling van de Schulenburch werd gepresenteerd. Hoewel het plan in concept is gepresenteerd wachten de initiatiefnemers op de gemeente om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.  Door capaciteitsgebrek gemeente Woerden geen medewerking Echter, vanwege capaciteitsgebrek kan […]

Lees meer