Zoeklocatie schuifruimte

Naar de petitie Westelijke Randweg NU Op 7 maart besluit de gemeenteraad waar in Woerden verkenningen gedaan worden voor 6 tot 9 hectare schuifruimte. Dit is grond voor een bedrijventerrein. Inwonersbelangen heeft het initiatief genomen om dit bij de geplande Westelijke Randweg te doen. De gemeente heeft hier al veel grond. Een deel kan verkocht… Meer lezen »

Schuifruimte bij de Westelijke Randweg

Op 21 februari spreekt de gemeenteraad voor het eerst over de voorgestelde schuifruimte. De behoefte aan extra bedrijfsterreinnen in Woerden. Waarom is er geen lokatie opgenomen bij de aan te leggen Westelijke Randweg? Teken de petitie om de weg nu aan te leggen:

Kappen met het kappen van bomen

Op dit moment is in heel Woerden het ronken van motorzagen een dagelijks geluid geworden. De bomen vallen als bosjes om. Helaas valt dit niet rijmen met de wens van de gemeenteraad voor meer bomen en groen. Daarom wil de oppositie dat het college de gemeenteraad iedere vier weken een opgave doet van waar bomen gekapt worden. Zodat de gemeenteraad in kan grijpen waar kap niet gewenst is. We willen kappen met het kappen van bomen.

College maakt teveel schulden

Oppositie: “College maakt teveel schulden” De voltallig oppositie maakt zich grote zorgen over de eerste begroting van het nieuwe college van CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnie SGP en D66. Door de forse investeringen die het college doet lopen de schulden van de gemeente flink op en dat is niet goed voor de financiële positie van de gemeente.… Meer lezen »

Oppositie wil méér in plaats van minder bomen

Als het aan het college ligt verdwijnen er 2500 bomen uit Woerden de komende jaren. Alle oppositiepartijen snappen niets van die plannen en roepen het college op om er juist 1000 bomen bij te planten. Bomen zijn belangrijk voor een leefbare stad en mensen houden van bomen. Regelmatig zijn er insprekers of ingezonden brieven als… Meer lezen »

SEH terug in het oude Hofpoort?

Vorige week heeft Inwonersbelangen vragen gesteld aan het college over de komst van huisartsenzorg 7 dagen in de week. Deze plannen zijn alweer van een jaar geleden. Het college kon geen concrete antwoorden geven. Daarna hebben we wel het één en ander vernomen in de wandelgangen. Het sterke gerucht gaat dat Antonius Ziekenhuis vergevorderde plannen heeft… Meer lezen »

Ontwikkelingen spoedeisende eerste hulp (SEH), huisartsenpost (HAP) en Apotheek.

Inwonersbelangen heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het behoud van het Hofpoort ziekenhuis, spoedeisende eerste hulp (SEH), huisartsenpost (HAP) en Apotheek. Veel Inwoners van Woerden en directe omgeving hebben hiervoor massaal de twee petities getekend. Pers meld nieuwe ontwikkelingen HAP In juni heeft het College de raad naar aanleiding van vragen in de raad… Meer lezen »

illegaal slaan van heipalen op Geestdorp 4

Vlak voor de vakantieperiode heeft de gemeenteraad in diverse sessies gesproken over het bestemmingsplan Geestdorp 4. In de Gemeenteraadsvergadering van juni heeft de raad haar goedkeuring uitgesproken voor het bestemmingsplan. Een van de belangrijkste discussiepunten was dat omwonenden liever schroefpalen dan heipalen gebruikt zien worden om overlast van trillingen en structurele schade te beperken. Een paar… Meer lezen »

Verkeersveiligheid binnenstad

Na twee turbulente periodes is er een verkeersvisie opgesteld vanuit de samenleving en aangenomen door de gemeenteraad. Inwonersbelangen is benieuwd naar de implementatie van dit stuk naar de praktijk. Een belangrijk onderwerp hieruit was het terugdringen van het onnodige verkeer uit de binnenstad. Wij zien nu dat het verkeer enkel toeneemt met helaas de noodlottige ongelukken die… Meer lezen »

Stand van zaken locaties nieuwe woningbouw

Inwonersbelangen is zeer bezorgd over de geluiden die zij horen over het vertragen of niet doorgaan van (de zo nodige) nieuwbouw in de gemeente. Vorig jaar heeft zij al reeds opgeroepen de plannen niet te laten vertragen door verkiezingen, maar door te gaan met ontwikkelen omdat de opgelopen achterstand nog groter zou worden. We weten… Meer lezen »