Duokoop: Betaalbaarheid woningen vergroten

Al jaren zoekt Inwonersbelangen naar oplossingen om de betaalbaarheid van woningen te vergroten. Zo deden we een aantal jaren geleden de suggestie (woningbouw) om de grond los te koppelen van de woning. Destijds werd het als juridisch niet mogelijk geacht door het college. Nu zijn er voorbeelden in andere gemeente waarbij het wel mogelijk is.… Lees Meer »

Geen verlichting in de gevaarlijke bocht van Barten

Diverse signalen heeft Inwonersbelangen ontvangen dat de verlichting in de gevaarlijke bocht van Barten het niet doet. Reden om vragen hierover te stellen. Verlichting werkt niet Inwonersbelangen is door inwoners er op gewezen dat in de gevaarlijk bocht van Barten de verlichting het niet doet en dat dit geen incident is. De bocht van Barten… Lees Meer »

Bijstand voor gedupeerden toeslagenaffaire Woerden

Kan gemeente Woerden bijstand verlenen aan gedupeerden van de toeslagaffaire Woerden? Daarvoor pleit Inwonersbelangen bij gemeente Woerden. Gemeente Woerden heeft hiervoor een steunpunt opgericht. Meer informatie is te vinden via de website van Woerdenwijzer. Toeslagenaffaire nog lang niet voorbij Inwonersbelangen is met velen nog steeds verbijsterd over de gang van zaken bij de toeslagenaffaire. Deze… Lees Meer »

Na vragen Inwonersbelangen grootschalige vaccinatie Woerden

Inwonersbelangen maakte zich zorgen over de snelheid die geboden is op het moment dat er voldoende vaccins voorhanden komen voor de groep 18 tot 60 jarigen. Daarom heeft zij dit aangekaart bij de gemeente. Zorgen om snelheid Bij inwoners zijn er zorgen dat ze snel de vaccinatie kunnen krijgen. De vraag is of de overheid/Woerden… Lees Meer »

Seniorenwoningen in Harmelen

In Harmelen komen 2 locaties beschikbaar voor bouw van nieuwe woningen. Inwonersbelangen vraagt of de gemeente zich wil inspannen om hier seniorenwoningen in Harmelen te bouwen. Brandweerkazerne en gymzaal-noord In de begroting van 2021 staan twee dingen die de fractie van Inwoners opgevallen zijn en bijzondere aandacht verdiend. Als eerste de vervanging van de brandweergarage… Lees Meer »

Schijn van ondemocratisch handelen college Woerden

Met verbazing heeft Inwonerbelangen kennis genomen van de brief van wethouder Bolderdijk waarin hij aangeeft ontslag te nemen. In de brief wordt de suggestie gedaan dat de meerderheid van wethouders onderling heeft bepaald dat ze niet verder met hem wilde gaan. Als dit waar is dan is dit ondemocratisch handelen en onaanvaardbaar. Ontslagbrief De wethouder… Lees Meer »

Wat een buitengewoon jaar 2020 op naar 2021

Hoe kan je met een pandemie nog op een behoorlijke manier besturen? De inwoners betrekken bij plannen die belangrijk zijn voor de gemeente? We kijken terug en constateren dat de democratie op een andere manier vorm krijgt. Lekker veilig thuis achter een scherm vergaderen met Zoom, Teams of Pexip. Participatie, betrokkenheid inwoner minimaal Er was… Lees Meer »

Betaalbare nieuwbouw Kamerik

In de gemeenteraad van 16 december werd het voorstel behandeld om woningen te gaan bouwen in Kamerik. De gemeenteraad stelt daarvoor via een bestemmingsplan vast. Inwonersbelangen wil dat nieuwe woningen beschikbaar komen voor inwoners uit eigen dorp of wijk. En een deel van de woningen in het goedkope segment ontwikkeld worden. Dit geldt dus ook… Lees Meer »

Busbaan voor je deur

Als een donderslag bij heldere hemel kregen de inwoners een brief bezorgd dat er een busbaan voor hun voordeur wordt aangelegd. Er was geen overleg geweest met de inwoners aan de Stationsweg. Met de brief werden ze geïnformeerd over de reeds zeer ver gevorderde plannen. Parkeerplaatsen weg In juli kregen omwonenden van de Stationsweg een… Lees Meer »

Begroting 2021 Woerden

Afgelopen vrijdag 6 november is de begroting 2021 Woerden aangenomen. Het was duidelijk niet onze begroting. Geen westelijke randweg, te weinig buurtpreventie, te weinig nieuwbouw, in standhouden van de hondenbelasting, te weinig bomen en geen duidelijkheid over hoeveel er ingehuurd wordt. Tot slot een forse OZB-verhoging. Alleen de coalitiepartijen stemde voor de begroting. Westelijke randweg… Lees Meer »