Bestuurlijke duiventil wil Oudewater inlijven

Juli 2012 De bestuurlijke situatie in Woerden kan het beste worden omschreven als een duiventil. Vorige week was de bekendmaking van het vertrek per 1 september van burgemeester Schmidt. Nog in dezelfde week deed loco-burgemeester Schreurs een openlijke sollicitatie om het stokje over te nemen als waarnemend burgemeester en werd openbaar dat wethouder Ypma grote […]

Lees meer

Amendement inzake extern onderzoek Rembrandtlaan/Boerendijk

Mei 2012 Met het schrappen van de Westelijke Randweg moet worden vastgesteld dat de situatie op de Rembrandtlaan en de Boerendijk ongewijzigd blijft. Onderzoek door het college heeft uitgewezen dat de uitstoot van fijnstof binnen de geldende wettelijke normen blijft. De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2013. In het […]

Lees meer

1.000.000 euro terug naar de inwoners

Mei 2012 Lagere afvalstoffenheffing, dat wilde Inwonersbelangen al in 2010 toen bleek dat er een grote reserve was opgebouwd. In samenwerking met het CDA opperde Inwonersbelangen al sinds 2010 dat de afvalstoffenheffing fors lager moest. De afvalstoffenheffing moet namelijk kostendekkend zijn. Terug naar de inwoners met het overschot dus.   Na twee jaar van actie […]

Lees meer

Provincie ziet af van project BRAVO 6C

April 2012 Inwonersbelangen Woerden is tevreden met het afzien van BRAVO 6c door de polder tussen Harmelen en Woerden. Sinds jaar en dag maakt Inwonersbelangen zich sterk voor rond- en randwegen voor Woerden, maar heeft zij de weg 6c altijd ter discussie gesteld. Jarenlang werd er gesproken over weg 6c waarbij de argumenten over verkeersdruk […]

Lees meer

Eindelijk zekerheid voor roeivereniging

April 2012 Inwonersbelangen is tevreden met het besluit van het college van B&W van Woerden om de roeivereniging RV de Krom na vele jaren van onzekerheid nu een vaste basis te bieden. Al meer dan 5 jaar vraagt Inwonersbelangen aandacht voor dit probleem en nog in de commissievergadering Ruimte van februari 2013 pleitte de fractie […]

Lees meer

Coalitie steekt gang van zaken rond nieuwe VVV in doofpot

Februari 2012 Inwonersbelangen en het CDA Woerden kregen in de raadsvergadering van 29 maart geen interpellatiedebat over de gang van zaken rond de nieuwe VVV. De coalitiepartijen stemden tegen het interpellatiedebat en stoppen de zaak zodoende in de doofpot. De gang van zaken is opvallend te noemen omdat ook het college geen informatie verstrekt en […]

Lees meer

Geen Coalitiepartijen verantwoordelijkheid inzake begroting

November 2011 Inwonersbelangen constateerde tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag dat D66, ProgressiefWoerden en de CU/SGP de OZB belasting voor niet-woningen met meer dan 17% wilden verhogen. Een inschatting en berekening van de gevolgen die de indieners van het voorstel zelf niet gemaakt hadden, zo bleek. Inwonersbelangen rekende dit voor en ziet deze verhoging als een […]

Lees meer

De begroting 2012, onze drie thema’s

September 2011   Inwonersbelangen heeft in de Woerdense raadsvergadering gereageerd op de begroting voor 2012. In de reactie is gekozen voor 3 thema’s, namelijk Veiligheid, Welzijn en Communicatie. Binnen het thema Veiligheid wordt onder andere gesproken over de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU). Inwonersbelangen is van mening dat de burgemeester te laat wordt ingelicht sinds er geen […]

Lees meer

Recreatieplas Cattenbroek snel openen!

Augustus 2011 Inwonersbelangen Woerden wil, na werkbezoeken bij omwonenden en eigen onderzoek, haar verkiezingsbelofte aan de inwoners over de recreatieplas Cattenbroek in Woerden waar maken. In haar verkiezingsprogramma heeft Inwonersbelangen aangegeven dat de recreatieplas Cattenbroek snel voor het publiek geopend moet worden. Uit het onderzoek dat de fractie van Inwonersbelangen heeft gedaan blijkt dat het […]

Lees meer

Schrap plannen nieuw gemeentehuis

Juni 2011 Inwonersbelangen wil dat de coalitie de plannen voor een nieuw gemeentehuis schrapt uit de begrotingsplannen voor de komende jaren. Een nieuw gemeentehuis staat in schril contrast tot de bezuinigingensplannen van het college en geeft bovendien het verkeerde signaal af. In de inventarisatie van het nieuwe beleid door het college wordt gesproken over een […]

Lees meer