1.000.000 euro terug naar de inwoners

Mei 2012 Lagere afvalstoffenheffing, dat wilde Inwonersbelangen al in 2010 toen bleek dat er een grote reserve was opgebouwd. In samenwerking met het CDA opperde Inwonersbelangen al sinds 2010 dat de afvalstoffenheffing fors lager moest. De afvalstoffenheffing moet namelijk kostendekkend zijn. Terug naar de inwoners met het overschot dus.   Na twee jaar van actie […]

Lees meer

Geen Coalitiepartijen verantwoordelijkheid inzake begroting

November 2011 Inwonersbelangen constateerde tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag dat D66, ProgressiefWoerden en de CU/SGP de OZB belasting voor niet-woningen met meer dan 17% wilden verhogen. Een inschatting en berekening van de gevolgen die de indieners van het voorstel zelf niet gemaakt hadden, zo bleek. Inwonersbelangen rekende dit voor en ziet deze verhoging als een […]

Lees meer

De begroting 2012, onze drie thema’s

September 2011   Inwonersbelangen heeft in de Woerdense raadsvergadering gereageerd op de begroting voor 2012. In de reactie is gekozen voor 3 thema’s, namelijk Veiligheid, Welzijn en Communicatie. Binnen het thema Veiligheid wordt onder andere gesproken over de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU). Inwonersbelangen is van mening dat de burgemeester te laat wordt ingelicht sinds er geen […]

Lees meer

Recreatieplas Cattenbroek snel openen!

Augustus 2011 Inwonersbelangen Woerden wil, na werkbezoeken bij omwonenden en eigen onderzoek, haar verkiezingsbelofte aan de inwoners over de recreatieplas Cattenbroek in Woerden waar maken. In haar verkiezingsprogramma heeft Inwonersbelangen aangegeven dat de recreatieplas Cattenbroek snel voor het publiek geopend moet worden. Uit het onderzoek dat de fractie van Inwonersbelangen heeft gedaan blijkt dat het […]

Lees meer

Schrap plannen nieuw gemeentehuis

Juni 2011 Inwonersbelangen wil dat de coalitie de plannen voor een nieuw gemeentehuis schrapt uit de begrotingsplannen voor de komende jaren. Een nieuw gemeentehuis staat in schril contrast tot de bezuinigingensplannen van het college en geeft bovendien het verkeerde signaal af. In de inventarisatie van het nieuwe beleid door het college wordt gesproken over een […]

Lees meer

Geen deelname aan geheime begrotingsoverleggen

April 2011   Inwonersbelangen Woerden gaat niet in op een uitnodiging voor een besloten begrotingsoverleg. Het college van burgemeester en wethouders van Woerden heeft Inwonersbelangen uitgenodigd voor een besloten ‘informeel’ begrotingsoverleg buiten de reguliere vergaderorde en voorafgaand aan de reguliere begrotingsbehandeling in de commissievergaderingen in maart. De partij van openheid en duidelijkheid van bestuur voor […]

Lees meer

Afblazen fusie Minkema

Maart 2011 Inwonersbelangen Woerden is tevreden met de afgeblazen fusie tussen het Woerdense Minkema College en het Utrechtse Nuovo. In de commissievergadering van maart 2011 maakte Inwonersbelangen openbaar niet gelukkig te zijn met de gang van zaken en ook geen voorstander te zijn van een fusie met een Utrechtse scholengemeenschap. De vele protesten van het […]

Lees meer