windmolens

Terugblik gemeenteraad 26 januari 2023

Dit is geen verkiezingsbedrog, dit is verkiezingsverraad! Vorige week donderdag was de eerste gemeenteraadsvergadering van dit jaar. Er stonden 2 onderwerpen op de agenda. Het eerste betrof een onderzoek naar de zwembaden. Het tweede onderwerp was het besluit om in Harmelen, Reijerscop, windmolens te plaatsen. De gemeenteraad heeft besloten dat er onderzoek komt waarbij H2O […]

Lees meer

Leidstraatweg in Harmelen

Onveilig parkeren Leidsestraatweg in Harmelen

Levensgevaarlijk om er te parkeren Enige jaren geleden heeft RWS de zoutopslag verwijderd aan de Leidsestraatweg in Harmelen. De gemeente heeft aan de inwoners aan de Leidsestraatweg gevraagd hoe er aan de ontstane ruimte invulling gegeven kan worden. De inwoners gaven aan dat het  levensgevaarlijk was op de N198 om langs de weg voor de […]

Lees meer

Rembrandtbrug

Terugblik gemeenteraad 21 december 2022

Woensdag 21 december was de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar. Het eerste onderwerp was de extra €10,- miljoen voor de Rembrandtbrug. Het tweede onderwerp was het Noodfonds energiearmoede. Het derde onderwerp ging over de zwembaden. Deze is doorgeschoven naar januari omdat er geen tijd meer was. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de […]

Lees meer

Mees Weststrate

Mees Weststrate nieuw bestuurslid en participatie

Afgelopen week was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Inwonersbelangen. Hierin is teruggeblikt op de gemeenteraadsverkiezingen in maart en de periode daarna. We hebben een nieuw bestuurslid benoemd. En na afloop van de korte ALV hebben we een inspirerende lezing gehad over participatie. Mees Weststrate benoemd als bestuurslid Inwonersbelangen Unaniem is Mees Weststrate benoemd tot algemeen […]

Lees meer

participatie

Waarom gaat het zo vaak mis met participatie?

Woensdag 14 december om 20.30 uur geeft Laurens van Voorst een lezing/presentatie over waarom het zo vaak mis gaat met participatie. De lezing wordt georganiseerd door Inwonersbelangen en is in het Dorpshuis Harmelen, Schoollaan 8 te Harmelen. Participatie wordt ervaren als vertel en verkoop Net als in veel andere gemeenten is er veel ontevredenheid over […]

Lees meer

Verslag debat Rembrandtbrug

Verslag debat Rembrandtbrug

Op donderdag 24 november is het politieke debat over de Rembrandtbrug gehouden. Hieronder een kort verslag. Meer tijd nemen voor besluitvorming Duidelijk is geworden dat de wens van de gemeenteraad is om meer tijd te nemen. De wens van het college om het in anderhalve week te kunnen afronden is te kort. Het gaat alleen […]

Lees meer

Terugblik gemeenteraad Woerden 17 november 2022

Op donderdag 17 november werd de begroting van gemeente Woerden voor 2023 behandeld. Het meest in het oog springend was het voorstel om de OZB met 12,2% te verhogen. Het is iets lager geworden, namelijk 9,2%. Dit was binnen de coalitie al beklonken. Er viel niet meer over te praten. Het is dan ook een […]

Lees meer

Rembrandtbrug Referendum

Inwonersbelangen is op straat, internet en op social media het gesprek aangegaan over de Rembrandtbrug. De plannen voor de Rembrandtbrug vallen slecht. Inwonersbelangen wil de keus voor een Rembrandtbrug voorleggen aan de inwoners door middel van een Referendum: Een Rembrandtbrug referendum op 15 maart 2023 met de Provinciale verkiezingen. Heel veel reacties in anderhalve dag […]

Lees meer

Rembrandtbrug

Rembrandtbrug 31,5 miljoen – gaan we niet doen

Heeft u een mening over de Rembrandtbrug? U kunt deze laten horen aan de gemeenteraad op 24 november. Hiervoor kunt zich aanmelden via: raadsgriffie@woerden.nl. U kunt ook per e-mail de gemeenteraad uw mening geven: raadsleden@woerden.nl De kosten van de Rembrandtbrug zijn onbeheersbaar De verwachte kosten voor de aanleg van de Rembrandtbrug zijn recent bijgesteld. Waar […]

Lees meer

verkeersdrempels

Verlagen verkeersdrempels Boerendijk-Essenpad

Over de hoogte van de verkeersdrempels Boerendijk-Essenpad waren klachten gekomen. Ze waren te hoog. Daarom heet de gemeente ze nu zo goed als verwijderd. Het effect is dat het nu een racebaan is geworden. Inwonersbelangen vraagt zich af of dit de bedoeling was. Verkeersdrempels voor veiligheid fietsers Tijdens de reconstructie van de Boerendijk werden de […]

Lees meer