Geen Windmolens bij Woonwijken

De presentaties zijn hier te downloaden.

Er dreigen weer windmolens in Woerden

Laat uw stem horen dat u dit niet wilt en teken de petitie: geenwindmolenswoerden.petities.nl

Geen windmolens

De huidige coalitie van Woerden sluit windmolens niet uit.

  • De coalitie (CDA, LijstvanderDoes, D66, CU/SGP) is bezig met klimaatplannen, waarbij windmolens nog niet uitgesloten worden. Inwonersbelangen heeft hier vragen over gesteld. En in het antwoord is te lezen dat het college windmolens niet uitsluit.

  • Als er windmolens langs de A12 geplaatst worden levert dit overlast in Harmelen, Snel en Polanen en Molenvliet.

  • Huizen nabij windmolens dalen in waarde.

  • Bij laagstaande zon geven ze slagschaduw.

  • Windmolens geven geluidsoverlast, dag en nacht.

  • Slagschaduw en geluidsoverlast zijn slecht voor de gezondheid.

  • In 2003 en 2104 heeft de werkgroep van Inwonersbelangen “Geen Windmolens bij Woonwijken” succesvol voorkomen dat er in windmolens geplaatst zijn.

  • Om ook nu weer aan de Woerdense politiek duidelijk te maken dat windmolens niet bij woonwijken geplaatst moeten worden is deze petitie gestart.

Er zijn zoveel goede alternatieven

Windmolens op zee wekken veel meer stroom op dan op land. Een ander voorbeeld is zonnepanelen op water. In het filmpje hierboven wordt het gedemonstreerd. Ook kan er energie gewonnen worden uit oppervlakte water. Deze voorbeelden geven geen overlast.

Drijvende zonnepanelen en energie uit water

Wij hebben het volgende voorgelegd aan het college van Woerden.

De duurzaamheidsopgave voor de klimaatbijdrage van gemeente Woerden staat voor deur. De regering komt binnenkort met plannen. Gemeenten moeten vervolgens aangeven hoe hun bijdrage vorm krijgt. Afgelopen week kwam D66 met een plan voor drijvende zonnepanelen op het IJsselmeer. Met nog geen 4% van het oppervlakte van het IJsselmeer kan voor 1.000.000 huishoudens stroom opgewekt worden, aldus het kamerlid van deze partij. Ook het waterschap komt naar buiten om energie te winnen uit water ofwel aquathermie.

Duurzame energie opwekken in gemeente Woerden is een lastige opgave. Aan de ene kant heb je dicht bebouwde wijken langs de A12 en aan de andere kant het cultuurlandschap van het Groene Hart. Zo is plaatsing van windturbines langs de A12 onmogelijk zonder veel overlast te geven aan de wijken die daar direct aan zitten: Snel en Polanen, Harmelen en Molenvliet.

Denk hierbij aan de slagschaduw en geluidsoverlast die windturbines generen. In 2005 is het gemeentebestuur duidelijk geweest en is de plaatsing van windturbines aan de A12 afgewezen. Plaatsing van windturbines in het dun bevolkte deel van Woerden, het Groene Hart, is een aantasting van het eeuwenoude karakter. Vanuit cultuur historische waarden heeft minister Cramer in 2005 aangeven dat dit ongewenst is.

De plannen voor drijvende zonnepanelen op water of  aquathermie bieden kansen om duurzaamheidsopgave voor gemeente Woerden te realiseren zonder dat dit de leefbaarheid aantast. Woerden is immers waterrijk. Natuurlijk kan ook stroom door Woerden elders opgewekt worden dan binnen haar eigen gemeentegrenzen.

De vragen kunt u hier downloaden. hier downloaden