Verkiezingen Woerden

 Verkiezingen Woerden

Op 16 maart zijn de verkiezingen in Woerden voor de gemeenteraad. Op deze pagina kunt u lezen wat we hebben bereikt, de komende 4 tot 6 jaar willen bereiken. En wie dit gaan doen namens Inwonersbelangen. Download hier ons verkort verkiezingsprogramma Inwonersbelangen.

Ons verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Samen staan we voor nieuwe uitdagingen. Wij doen een oproep aan iedereen om op 16 maart 2022 op Inwonersbelangen te gaan stemmen.

 

 • Zorg dichtbij: Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) en de Huisartsenpost (HAP) weer terug.
 • Betaalbare huur- en koopwoningen bouwen voor de vele woningzoekenden uit de gemeente Woerden. Wachtlijsten naar maximaal 4 jaar. Wij willen extra inspanningen verrichten om onze jongeren in Woerden te behouden. Voor ouderen die willen, passende woonruimte realiseren zoals het Oudenhuis, Thuishuis of voorzieningen zoals ’t Oude Landt’.
 • Openbare orde en veiligheid in de wijken handhaven. Hardrijders aanpakken.
 • Geen hoge windmolens (270 meter) in de gemeente Woerden. Er zijn goede alternatieven, zoals isoleren van woningen en zonnepanelen op alle daken. Al 20 jaar hebben we met succes voorkomen dat er hoge windmolens komen  bij woonwijken. En we blijven ons hiervoor inzetten. 
 • Duurzaamheid gaat een grote rol spelen en dat kan alleen slagen als het realistisch, haalbaar en betaalbaar is en het samen met de inwoners gerealiseerd wordt.
 • Inwonersbelangen wil aan de slag gaan met de verkeersproblemen, zoals een betaalbare brug over de Rijn en de randwegen in het westen en in het oosten van Woerden.     Verkiezingen Woerden
 • Samen met de inwoners en hun organisaties (verenigingen, kerken, belangenorganisaties) de zorgzame samenleving bevorderen waarbij de gemeente het verenigingsleven blijft ondersteunen.
 • Inwonersbelangen staat voor beter onderhoud van de openbare ruimte; het behouden van bomen en groen om zo zorgen dat er een beter klimaatadaptatie komt en hittestress wordt voorkomen.
 • De komende jaren willen wij dat minder externe medewerkers en bureaus worden ingehuurd. €8,- miljoen per jaar is teveel.
 • Wij luisteren naar onze inwoners en nemen ze serieus bij participatie.
 • Leefbaarheid in de wijken vergroten. Behoud van bomen en groen en in iedere wijk een wijkcentrum.
 • De geluidshinder van de A12 willen we terugdringen. En ook van de wegen binnen de gemeente.
 • De hondenbelasting willen we afschaffen.

De komende jaren zullen, voor wat Inwonersbelangen betreft, in het teken staan van een stabiel gemeentebestuur, dat samen met alle inwoners, bedrijven en instellingen optrekt voor een transparant en constructief Woerden en zo de kernen bestuurt in samenwerking met iedereen die het beste voor heeft met onze mooie gemeente.

Ons verkiezingsprogramma 2022 -2026 (klik om te downloaden) is ontstaan uit wat inwoners, instellingen en organisaties hebben  ingebracht.

Onze mensen

De kandidaten van Inwonersbelangen voor de verkiezingen Woerden zijn mensen zoals jij en ik. Jong, oud, vrijgezel, vader, moeder opa en oma. Werkzaam als verpleegkundige, manager, veteraan, arts, loodgieter, ambtenaar en buschauffeur. Mensen die gewoon, betrokken en dichtbij zijn.

Hendrie van Assem

Hendrie van Assem is in juli van dit jaar al gekozen tot lijsttrekker. Als nestor van de gemeenteraad weet hij hoe hij zaken voor elkaar krijgt. “Het is vooral onder de mensen komen. Weten wat er speelt en dan samen optrekken. Mooie voorbeelden zijn het optrekken met inwoners voor het bouwen van woningen, het voorkomen van 240 meter hoge windmolens bij woonwijken en in het Groene-hart of het behouden van de kastanjebomen op het Exercitieveld”, aldus Hendrie van Assem.

Jan-Hubert van Rensen

Verkiezingen WoerdenDe tweede op de lijst is Jan-Hubert van Rensen, tevens kandidaat wethouder voor Inwonersbelangen. Zowel zijn politiek-bestuurlijke als financieel-organisatorisch werkervaring kunnen van grote waarde zijn. De financiën van de gemeente staan er erbarmelijk voor. Jan-Hubert: “Er zijn veel mogelijkheden voor ombuigingen. Door de juiste keuzes en prioriteiten te stellen kunnen we veel bereiken voor de inwoners en ondernemers. Zaken die al lang spelen en alsmaar uitgesteld worden. Denk maar eens aan de westelijke randweg, die al in 1987 geadviseerd werd.”

Verkiezingen WoerdenJeanet de Mari

Jeanet de Mari is de derde kandidaat. Zij heeft veel ervaring in het vrijwilligerswerk. Zo is ze actief geweest als vrijwilliger als verkeersregelaar en bij de Kwakbollen in Harmelen. Ook is ze voorzitter geweest van Dezibel. Ze heeft een technische achtergrond. In het dagelijkse werk is ze Veiligheidskundige en Senior inspecteur en uitvoeringsbegeleider bij het spoor (ondergrondse infrastructuur). Met haar ervaring en kennis kan ze goed de vele plannen op het gebied van huisvesting, veiligheid, wegen en openbare ruimte beoordelen

Alle 18 kandidaten voor de verkiezingen Woerden

Dit zijn de kandidaten die zich de komende tijd willen inzetten namens de inwoners van Woerden, Zegveld, Harmelen en Kamerik.

 1. Hendrie van Assem, Woerden
 2. Jan-Hubert van Rensen, Harmelen
 3. Jeanet de Mari, Harmelen
 4. Frans van Helden, Harmelen
 5. Jan van Leeuwen, Harmelen
 6. Jacques Sistermans, Harmelen
 7. Wim de Kruif, Harmelen
 8. Monique Coltof, Woerden
 9. Frans van Assem, Harmelen
 10. Gert-Jan van Pelt, Woerden
 11. Robert Stäb, Harmelen
 12. Lydia van Drunen, Woerden
 13. Theo Nieuwendijk, Woerden
 14. Corry Pels, Woerden
 15. Marcel Koopmans, Woerden
 16. Tony van der Wal, Harmelen
 17. Johan Griffioen, Harmelen
 18. Rob Heijna, Harmelen

Waar heeft Inwonersbelangen zich voor ingezet?

Van de afgelopen raadsperiode 2018-2022 hebben wij alles opgeschreven om inzichtelijk te maken. Waar al onze tijd en energie ingestopt is. En voor welke onderwerpen wij ons ingezet hebben. Hiervan hebben wij een jaarverslag gemaakt. Hiermee willen wij aan onze inwoners (kiezers) van de gemeente Woerden op beknopte wijze verantwoorden wat wij de afgelopen jaren als fractie hebben gedaan.

Samenvatting

Hieronder zijn de belangrijkste onderwerpen waar we ons (mede) voor hebben ingezet.

 • Blijvende inzet om “zorg dichtbij” in Woerden te behouden. Denk aan de Covid-19 testlocatie, het Covid-19 vaccinatiecentrum en het borstonderzoek in Woerden. Maar ook om de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp weer terug te krijgen in Woerden.
 • Betaalbare woningen voor starters en senioren die een appartement zoeken. Een motie (voorstel) van ons hiervoor is in december 2021 aangenomen.
 • Al 20 jaar met succes voorkomen dat er hoge windmolens (de nieuwste zijn 240 meter hoog) komen bij woonwijken.
 • Behoud van de kastanjebomen op het Exercitieveld.
 • Samen met de ondernemers en winkelend publiek er voor gezorgd dat de winkels open kunnen op zondag.
 • Blijven inzetten voor een betaalbare brug over de Rijn en voor de westelijke en oostelijke randweg.
 • Inzet van Boa’s om de oren en ogen te behouden in de wijken, zolang de Nationale Politie de wijkagenten op andere zaken inzet.
 • Renovatie in plaats van een nieuw gemeentehuis (nieuwbouw zou veel duurder en risicovoller zijn).
 • Het voorkomen van het kappen van bomen en meer groen in de wijken en dorpen.
 • Zorg voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire in Woerden.