Heeft er zorgmijding plaatsgevonden in Woerden?

Heeft er zorgmijding plaatsgevonden in Woerden?

Doorverwezen naar plaatsen ver weg voor bevolkingsonderzoek borstkanker

Vorig jaar konden vrouwen uit Woerden voor het bevolkingsonderzoek borstkanker hiervoor niet terecht in Woerden. De circa 3.000 vrouwen werden doorverwezen worden naar Hoog Catharijne in Utrecht, Vianen of Maartensdijk. De vraag is: heeft er zorgmijding plaatsgevonden in Woerden? Een motie van Inwonersbelangen hierover is raadsbreed aangenomen eind 2021.

Knelpunten besproken tussen Bevolkingsonderzoek en Inwonersbelangen

Inwonersbelangen werd vorig jaar zomer door veel vrouwen benaderd dat ze niet in Woerden terecht konden voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Aanleiding om contact te zoeken met de stichting Bevolkingsonderzoek. Uit het gesprek kwamen diverse knelpunten naar voren. Ook de mogelijke oplossingen waarmee de achterstanden en knelpunten de komende jaren opgelost kunnen gaan worden.

Heeft er zorgmijding plaatsgevonden in Woerden?

Wel  bleef de vraag over of er in 2021 zorgmijding heeft plaatsgevonden. Jeanet de Mari van Inwonersbelangen:  “Het zou jammer zijn als mensen, vanwege een te grote reisafstand, niet meer deelnemen aan deze waardevolle onderzoeken. Als dit een te grote groep is dan neemt de kans toe dat vrouwen met kanker geconfronteerd worden, iets wat mogelijk te vermijden was geweest.” Daarom is aan het bevolkingsonderzoek gevraagd om na te gaan of er zorgmijding plaats heeft gevonden. Wat was de opkomst ten opzichte van het aantal vrouwen dat uitgenodigd was? En dit in relatie tot voorgaande jaren.

Antonius ziekenhuis in Woerden heeft benodigde apparatuur

Na vragen uit de gemeenteraad is duidelijk geworden dat het Antonius Ziekenhuis in Woerden de benodigde apparatuur heeft voor het bevolkingsonderzoek. Jeanet de Mari: “ Zou het niet mooi zijn dat het Antonius zijn apparatuur en ruimte beschikbaar stelt hiervoor. En dat de stichting Bevolkingsonderzoek met hun mensen een inhaalslag kan doen. Natuurlijk als mocht blijken dat er een grote groep vrouwen afgezien heeft van het onderzoek.” Inwonersbelangen heeft ook deze vraag voorgelegd aan de stichting.