Rembrandtbrug

Rembrandtbrug 29 miljoen? Rietveldbrug voor minder poen!

Op 15 oktober wordt er besloten in de gemeenteraad waar een extra brug (Coalitie wil de Rembrandtbrug voor €29,- miljoen) in Woerden aangelegd wordt. Sinds 1987 zijn er veel onderzoeken naar gedaan. Dit keer waren 4 varianten aan de beurt. Inwonersbelangen kiest voor de Rietveldbrug. Deze is veruit de goedkoopste en de enige variant die het verkeer echt een extra “uitgang” biedt. De andere 3 alternatieven houden al het verkeer in Woerden-West vast. Waarmee het verkeersinfarct geen oplossing krijgt.

Rembrandtbrug

De vier brugvarianten waaronder de Rembrandtbrug

Allereerst merken we op dat Inwonersbelangen het nieuwe onderzoek (Eindrapport project brug woerden-west definitief) niet wilde. Bij elkaar is er in deze coalitieperiode al meer dan ca  €1,5 miljoen uitgegeven. Bijna iedere raadsperiode is er wel onderzoek uitgevoerd de afgelopen 30 jaar. Tel daarbij op de lapmiddelen van boerendijk van 4,2 miljoen die nu uitgevoerd wordt, dan gaat al gauw om meer dan €10,- miljoen. Helaas zijn daarmee de verkeersproblemen niet opgelost.

De vier varianten die onderzocht zijn:

  • Rietveldbrug-West
  • Rietveldbrug
  • Gildenbrug
  • Rembrandtbrug

In onderstaand figuur zijn ze als oranje streepjes weergeven. Met van links naar rechts: Rietveldbrug-West, Rietveldbrug, Gildenbrug en de Rembrandtbrug.

Rembrandtbrug
Bron: Eindrapport project brug woerden-west definitief

De huidige situatie en de 4 alternatieven

Sinds de jaren 60 uit de vorige eeuw is Woerden fors uitgebreid. Eerst is de Bloemen -en Bomenbuurt gebouwd. Daarna het Schilderskwartier en Molenvliet. Ook het bedrijventerrein Barwoutswaarder is in deze periode gerealiseerd. Waar de Boerendijk ooit een landbouweggetje voor paard-en-wagen en tractoren was is deze sindsdien nooit echt veranderd. Meer dan een asfalt laag heeft het eigenlijk nooit gehad. Het is een smalle weg gebleven. Gemeente Woerden heeft wel woningen gebouwd maar heeft het wegennet niet genoeg laten meegroeien. De nieuwe wijken, waar bij elkaar circa 20.000 mensen wonen, zijn aangewezen op wegen die daar niet op berekend zijn. Voor de Boerendijk geldt dat een middeleeuwse karrespoor een zeer belangrijke weg is geworden. Onderstaand kaartje (druktebelevinskaart) geeft dit weer.

Rembrandtbrug
Bron: Eindrapport project brug woerden-west definitief

Vervolgens is gekeken naar de 4 varianten en wat dit betekent voor de drukte op de verschillende wegen. Alle vier de varianten gaan uit van afvoeren van verkeer via de kruising Hollandbaan – Waardsebaan (zie paragraaf hierna).

Rembrandtbrug
Bron: Eindrapport project brug woerden-west definitief

 

Bij geen van de vier varianten is rekening gehouden met de mogelijkheid om een westelijke randweg aan te leggen. Daarmee blijft het verkeer in Woerden-West. Bij de variant Rembrandtbrug wordt het verkeer op de Boerendijk minder, maar wordt de overlast verplaatst naar de Hollandbaan. Hier komen dan de files en krijgen de aanwonenden te maken met meer fijnstof en geluidsoverlast. Het onderzoeksrapport geeft hierover dan ook aan: “Wel wordt in dat alternatief de Hollandbaan weer iets drukker en kleurt daarom oranje.”

Hollandbaan: Hoe mooi het was

Verkeersinfarct Woerden-West echt oplossen: Westelijke randweg

Het knelpunt in Woerden-West is dat het autoverkeer geen extra “uitgang” heeft. Al het autoverkeer van de wijken Bloemen -en Bomenbuurt, Schilderskwartier en Molenvliet komen uit op de kruising Hollandbaan – Waardsebaan.

Het knelpunt verkeer Woerden-west

Alleen door het verkeer een extra “uitgang” te bieden wordt het verkeersinfarct in Woerden-West echt opgelost. De extra aansluiting is de Westelijke randweg. Zolang deze niet aangelegd wordt blijven 15.000-20.000 inwoners opgescheept met de luchtvervuiling, het verkeersinfarct en de geluidsoverlast. Ook de verkeersveiligheid blijft een probleem, zo moeten dagelijks de scholieren door zeer gevaarlijk verkeer.

Oplossing verkeer Woerden-West

De kosten en te nemen hobbels Rembrandtbrug zeer hoog

De coalitie van CDA, LijstvanderDoes, D66 en CU/SGP kiest voor de Rembrandtbrug. Wij vinden dat onverstandig. Allereerst zitten hier veel nadelen aan, die in het nieuwe onderzoek verwoord zijn:

  • De kosten zijn veel hoger dan bijvoorbeeld de Rietveldbrug;
  • Het is ingrijpend voor bewoners. Veel huizen moeten hiervoor gesloopt worden;
  • Bedrijven moeten vertrekken. Deze liggen op de voorgestelde route van en naar de Rembrandtbrug;
  • Het is een complexe opgave;
  • Gefaseerde aanpak is nodig omdat de te doorlopen procedures (mogelijke onteigeningen) lang zijn. Realisatie op z’n vroegst in 2025;
  • Er zijn kansen, maar juist ook risico’s voor ondernemers.

De kosten zijn geraamd op €21,3 tot €23,3 miljoen. Met een onzekerheidsmarge van 25%. Bij elkaar moet de gemeente dus €29,- miljoen beschikbaar hebben als de keuze valt op de Rembrantbrug. Dit geld heeft de gemeente op dit moment niet. De komende jaren krijgen we al te maken met bijna 20% OZB-verhoging (2021: 8%, 2022: 5% en 2023: 5%).

Inwonersbelangen kiest voor Rietveldbrug

Wij kiezen voor de Rietveldbrug. Allereest omdat deze veel goedkoper is (€17 – €18 miljoen) en minder onzekerheden kent dan de Rembrandtbrug. Sinds 1987 is er aan deze variant gewerkt. Het staat samen met de Westelijke randweg in de structuurvisie 2030 van Woerden. In de koopaktes van de woningen van Molenvliet is de aanleg van de Westelijke randweg opgenomen. De aanleg zou bij wijze van spreken direct kunnen beginnen. Tot slot biedt dit als enige de echte oplossing van het verkeersinfarct in Woerden-west. Geen files, forse vermindering van de geluidsoverlast en minder fijnstof. Maar vooral een forse verbetering van de verkeersveiligheid. Ga nu maar eens kijken als de scholen uitgaan op de rotonde Rembrandtlaan – Jozef Israellaan.