Nieuwsbrieven

Vanaf het eerste begin heeft Inwonersbelangen haar achterban regelmatig geïnformeerd over wat er speelt, activiteiten en bijeenkomsten. De rijke historie is bewaard gebleven is alle nieuwsbrieven die naar de leden, donateurs en geinterseerden zijn gestuurd.

De recente nieuwsbrieven zijn hier te raadplegen

De hele historie is hier te vinden.

 

Nieuwsbrief 1994 Nieuwsbrief 2015