Achter de deuren en gesloten cultuur doet weer zijn intrede

 29 september 2013 Opnieuw worden de Inwoners na jaren buitengesloten van belangrijke besluitvorming door de gemeenteraad van Woerden. Over een gezichtsbepalend onderwerp en financieel riskant, is achter gesloten deuren vergaderd. Het gaat om de toekomst van het Defensie eiland. De stukken zijn diep opgeborgen in de kluizen van het gemeentehuis. Inwonersbelangen heeft een verzoek ingediend […]

Lees meer

Water terug naar de wijk

Augustus 2013 Door middel van een publieksactie wordt water terug naar het Schilderskwartier gebracht, op zaterdag 3 augustus. Bronwater wordt aan alle inwoners aangeboden via huis aan huis bezorging. Tevens zijn vertegenwoordigers van de vereniging vanaf 10:00 te vinden in het winkelcentrum Tournoysveld. Hiermee worden de inwoners die al jaren in onduidelijkheid leven een hart […]

Lees meer

OZB lager door motie

Juni 2013 De fractie diende in de raadsvergadering van donderdag 27 juni met succes een motie in waarmee een structurele fout uit de OZB werd gehaald. Deze motie werd aangenomen dankzij steun van het CDA en de VVD. Het effect van de aangenomen motie is dat er geen extra geld naar de algemene middelen van […]

Lees meer

Onthulling spandoek: Polder Wulverhorst moet groen blijven!

Februari 2013 Het kwam als onverwachte steun voor Inwonersbelangen. Ook de Provinciale Statenleden vinden in meerderheid dat de polder Wulverhorst groen moet blijven. Om dit kracht bij te zetten heeft Inwonersbelangen op zaterdag 9 februari een groot spandoek onthuld. Dit spandoek zal blijven hangen tot en met de raadsvergadering van 28 februari. De komende raadsvergadering […]

Lees meer

Een belofte waargemaakt: geen windmolens bij woonwijken

September 2012 Inwonersbelangen is tevreden met de reactie van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht op de concept Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) waarin zij aangeeft de windmolenlocatie bij Woerden te schrappen. Na jaren van discussie en het ontbreken aan draagvlak voor het plaatsen van windmolens bij de woonwijken heeft de provincie nu aangegeven de zoeklocatie […]

Lees meer

Amendement inzake extern onderzoek Rembrandtlaan/Boerendijk

Mei 2012 Met het schrappen van de Westelijke Randweg moet worden vastgesteld dat de situatie op de Rembrandtlaan en de Boerendijk ongewijzigd blijft. Onderzoek door het college heeft uitgewezen dat de uitstoot van fijnstof binnen de geldende wettelijke normen blijft. De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2013. In het […]

Lees meer