Woningen voor starters

Woningen voor starters in Woerden

Inwonersbelangen kreeg verontruste berichten over de toewijzingsregels omtrent de bouw van de Opkamer in Kamerik. De gemeente Woerden heeft al eerder bij fase 1 en 2 van Hof van Leyland in Woerden een grote fout begaan, door geen van de regels toe te passen bij de 30 sociale koopwoning.

Geen toewijzingsregels

De makelaar welke de woningen van de Opkamer gaat verkopen in Kamerik zegt dat er geen toewijzingsregels komen voor de betaalbare starterswoningen. De starters uit Kamerik zijn enorm verbaasd. Hier zijn duidelijke afspraken na een jarenlange discussie over gemaakt in de gemeenteraad en dus is ook bij Inwonersbelangen verwarring ontstaan.

Woningen voor starters

In omliggende gemeentes zoals Lopik-oost worden woningen toegewezen aan de eigen inwoners. Inwoners die een start maken op de woningmarkt. Hier zijn onlangs 12 starters woningen verdeeld en alle 12 aan jonge starters toebedeeld. De gemeente Woerden heeft al eerder bij fase 1 en 2 van Hof van Leyland in Woerden de starters in de steek gelaten door geen van deze regels toe te passen bij de 30 sociale koopwoningen. Er wonen nu allemaal bewoners die buiten Woerden komen en een inkomen ver boven de € 100.000,- hebben. 

Woningen voor starters

Voorwaarden starterswoningen niet toegepast

Er zijn voorwaarden voor starterswoningen. Deze zijn:

  1. Passend inkomen onder de € 55.000,-;
  2. Eerste koopwoning (nog niet eerder een koopwoning gehad);
  3. Zelfbewoningsplicht van 5 jaar.

De vraag die Inwonersbelangen eerst wil weten is of deze informatie klopt? Worden nieuwe woningen voor starters in Woerden niet aangeboden aan de eigen inwoners? En krijgen starters nauwelijks kans om een eigen woning te bemachtigen?

Wet voor woningen voor starters ligt in de Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waarmee woningen voor starters onderworpen worden aan toewijzingsregels. Deze wet staat dit najaar op de agenda. We hopen dat de nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer geen vertraging geeft. Zodat het ook in nationale wetgeving verankerd wordt.