Author Archives: Redacteur

Struikelend parkeerbeleid in Woerden

Verandering, verdeeldheid en de verwondering Als fractievoorzitter van Inwonersbelangen heb ik mij verwonderd over de hele gang van zaken over de aanpak, invoering en uitwerking van het parkeerbeleid. Basis was de verkeersvisie, parkeervisie en de binnenstadvisie. Hierin staan uitgangspunten die in de uitwerking op verschillende manieren uitgelegd zijn. Ook de politieke partijen staan daar weer… Lees Meer »

Temporiseren voorbereidende werkzaamheden windmolens

Op dit moment is het onduidelijk wat een veilige afstand is van windmolens tot woningen. De Raad van State bepaalde eind juni 2021 dat eisen over bijvoorbeeld geluid, veiligheid en slagschaduw niet meer op nationale normen mogen worden gebaseerd, maar aan Europees recht moeten voldoen. En begin juli 2021 heeft de Tweede Kamer met 133… Lees Meer »

Onderhoud Sportpark en Fietspaden

Scheuren wielerparcours Cromwijck door onderhoud De afgelopen periode is er bij en rondom het sportpark Cromwijck onderhoud gepleegd. Ook is het wielrenners parcours opgelapt. Dat zag er prima uit. Daarna zijn de watergangen uitgebaggerd waarvoor gebruik is gemaakt van stalen rijplaten. Desondanks zijn er scheuren ontstaan door het gebruik van zware materialen. De scheuren zijn… Lees Meer »

parkeerbeleid Woerden – grote groep onevenredig zwaar benadeeld

Bij de uitwerking van het parkeerbeleid zijn te veel bewoners en ondernemers niet goed betrokken geweest. Dit heeft geleid tot een parkeerbeleid die bij een deel van de bewoners tot tevredenheid leidt. Maar helaas wordt een ander deel van bewoners en ondernemers onevenredig benadeeld. Dit is de uitkomst van een bewonersavond georganiseerd door Inwonersbelangen. Hierbij… Lees Meer »

Bijstand gedupeerden toeslagenaffaire Woerden

De afgelopen week (september 2021) hebben de mensen naar het televisieprogramma Steenrijk en Straatarm kunnen zien wat een diepe sporen het bij de slachtoffers van de toeslagenaffaire heeft nagelaten. Inwonersbelangen ziet dat de gemeente op de gemeentepagina opnieuw een oproep wordt gedaan om als mensen de dupe zijn van de toeslagenaffaire zich nog steeds kunnen melden.… Lees Meer »

Interpellatiedebat nieuw parkeerbeleid Woerden

Een centrum vol met spandoeken en andere acties van bewoners die in opstand zijn gekomen tegen het nieuwe parkeerbeleid Woerden – Binnenstad. Ondernemers zien klanten verdwijnen en als klap op de vuurpijl een rechtszaak tegen de gemeente. Aanleiding voor ons om een verzoek tot interpellatiedebat in te dienen bij de burgemeester als voorzitter van de… Lees Meer »

Leidsestraatweg: Openbaar groen nu privétuin?

Inwonersbelangen heeft in 2020 vragen gesteld aan het college over het “burgerinitiatief Leidsestraatweg’’. Het ging om een nieuw appartementencomplex waarvoor 6 extra parkeerplaatsen waren gerealiseerd. Vervolgens is dit een stukje buurtgroen geworden. Onduidelijk was en is nog steeds hoe de besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. Ook hoe de omwonenden betrokken zijn is nog steeds onduidelijk. Zie… Lees Meer »

Geluidsoverlast Hollandbaan – Waardsebaan

Inwonersbelangen maakt zich al enig tijd zorgen over de gevolgen  van de renovatie van het kruispunt op de Waardse en Hollandbaan. Ook wat de gevolgen hiervan zijn voor de Eikenlaan, Jasmijnlaan, Amsteloord en Hoge Rijndijk. Het gaat over de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door nieuw geconstrueerde snelwegen in dichtbevolkte woongebieden van Woerden. Maar in wezen… Lees Meer »

Opinie bereikbare zorg in Woerden

Zorg dicht bij Inwoners: bereikbaar en laagdrempelig Teveel zorg wordt op afstand geplaatst Al vele jaren zien wij de zorg verder op afstand komen. Er vindt een schaalvergroting plaats waardoor kleinere ziekenhuizen worden uitgekleed, overgenomen of zelfs helemaal verdwijnen. Dat er in grotere ziekenhuizen specialistische zorg gegeven kan worden is een gegeven en dat is… Lees Meer »

Onderhoud Algemene begraafplaats Harmelen

Inleiding Inwonersbelangen heeft inmiddels meerdere keren gevraagd hoe het staat met het onderhoud van de Algemene Begraafplaats op de Leidschestraatweg 1 in Harmelen. Familieleden attenderen Inwonersbelangen voor de derde keer op het slechte onderhoud. Na informeel contact gaat er dan een maaier door het onkruid. Het wordt eenmalig kort gehouden en verder gebeurt er niets… Lees Meer »