Berkenlaan Kamerik

Opnieuw vragen over Berkenlaan Kamerik

Ruim een maand geleden hebben CU/SGP en Inwonersbelangen vragen gesteld over de Berkenlaan in Kamerik. De beantwoording hiervan riep meer vragen op dan dat het de vragen beantwoord had. Daarom hebben we verduidelijkende vragen gesteld. Wordt de 30-km zone en het verbod op vrachtverkeer en tractoren gehandhaafd Vraag was: Wordt de 30-km zone en het […]

Lees meer

nieuw politiekantoor in Woerden

Geen verhuur nieuw politiekantoor in Woerden

In 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het financieren van een nieuw politiekantoor. Bij elkaar gaat om 7,8 miljoen euro. Welke via verhuur van het pand terugverdiend wordt. Voor 20 jaar is er een huurovereenkomst gesloten tussen gemeente Woerden en de politie. Geen huurovereenkomst politiekantoor in Woerden Eind 2022 maakten verschillende politieke partijen zich […]

Lees meer

Ernstige hinder windturbines

Artsen: Ernstige hinder windturbines

De coalitie Lijst van der Does, CDA, CU/SGP en Progressief Woerden gaan gewoon door met het plaatsen van windmolens in Reijerscop – Harmelen. Ondanks dat een artsencollectief alarm slaat over veel omwonenden die gezondheidsklachten krijgen. Voorpagina Algemeen Dagblad: omwonenden ervaren ernstige hinder windturbines De tekst in het artikel doet alle alarmbellen rinkelen: ‘Een groep artsen […]

Lees meer

Verkoopverhaal

Open brief Inwonersbelangen | Directie-verkoopverhaal van het Antonius

Samenvatting Het valt op dat verschillende verkoopverhalen van Antonius de zorg buiten kantoortijden in Woerden negatief hebben beïnvloed. Deze verhalen worden geleverd door communicatiestrategen die een goed te verkopen verhaal schrijven. Zij hebben het dan over een narratief: verkoopverhaal om iets aan het bredere publiek te verkopen. Deze verkoopverhalen worden vaak klakkeloos overgenomen. Een voorbeeld […]

Lees meer

Verkeer Kamerik

Verkeer in Kamerik – Berkenlaan

Verschillende bewoners van de Berkenlaan, Meidoornlaan en Goudenregenlaan in Kamerik maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Berkenlaan. De bewoners hebben hierover contact gezocht met de ChristenUnie-SGP en Inwonersbelangen.  Alternatieve route Beukelaan Er loopt een fietsroute door de Meidoornlaan en er is veel gemotoriseerd verkeer. Op sommige momenten is het spits bijv. rond 4 […]

Lees meer

Terugblik

Terugblik gemeenteraad 25 januari 2024

Afgelopen donderdag was de tweede gemeenteraad van dit jaar. Er werd een cheque van €5.357,72 aangeboden voor een kunstgras voetbalveld, komt er een eenvoudig parkeerbeleid voor de binnenstad, zijn er weer nieuwe zaken omtrent de Rembrandtbrug, wordt de ontwikkeling Harmelerwaard niet aan zijn lot overgelaten en wordt er geen beleid gemaakt om het aantal bijstandsgerechtigden […]

Lees meer

sociale huurwoningen

Harmelen schreeuwt om sociale huurwoningen

Bouwontwikkelingen afgelopen 7 jaar De afgelopen 7 jaar zijn de 3 bouwontwikkelingen geweest in Harmelen. Er is gewerkt aan de ontwikkeling aan de locatie Willem-Alexanderlaan 2-4-6 in Harmelen (voormalige locatie zwembad, kinderdagverblijf en Fontein). Ontwikkeling 25 appartementen in de sociale huur door Cazas wonen, 11 patiowoningen en 6 gelijkvloerse grondgebonden woningen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). […]

Lees meer

30 jaar lokale politiek in Woerden

30 jaar lokale politiek in Woerden

Op 29 december 1993 is Inwonersbelangen opgericht. De lokale politieke partij ontstond omdat de gemeente de opbrengst van de Centrale Antenne Installatie (CAI) zich wilde toe eigenen. Vreemd, want de inwoners waren collectief eigenaar van de CAI. Met succes werd dit voorkomen en werd de opbrengst van 300.000 gulden verdeeld onder de eigenaren. Op de […]

Lees meer