Author Archives: Redacteur

Rembrandtbrug 29 miljoen? Rietveldbrug voor minder poen!

Op 15 oktober wordt er besloten in de gemeenteraad waar een extra brug (Coalitie wil de Rembrandtbrug voor €29,- miljoen) in Woerden aangelegd wordt. Sinds 1987 zijn er veel onderzoeken naar gedaan. Dit keer waren 4 varianten aan de beurt. Inwonersbelangen kiest voor de Rietveldbrug. Deze is veruit de goedkoopste en de enige variant die… Lees Meer »

Hoe duurzaam is de cadeaukaart duurzaam Woerden?

De afgelopen week zijn op 22.000 Woerdense adressen brieven gestuurd van duurzaam Woerden en de Gemeente Woerden. In deze brief krijgen de inwoners een plastic cadeaukaart van €75,-. De kaart moet je activeren en is tot december geldig, waarbij geldt op=op. De campagne oogt sympathiek. Ondanks roept dit de nodige vragen op bij inwoners die… Lees Meer »

Punaises Harmelen niet altijd het veiligst

Voor de verkeersveiligheid zijn er in Harmelen op een aantal plekken punaises aangelegd. Op de foto is de punaise op de T-Splitsing Haanwijk-Uitweg te zien. Inwonersbelangen vraagt om deze situaties te verbeteren. Verbeteringen punaises Harmelen in 2002 doorgevoerd In 2002 heeft Inwonersbelangen aangegeven dat de punaises Harmelen (destijds noemden we dat de “hobbels en bobbels”)… Lees Meer »

36 windmolens in Woerden

Windmolens brengen gezondheidsrisico’s met zich mee. Tenzij ze op meer dan 2 kilometer afstand van woonwijken komen. De gemeenteraad van Woerden lijkt terug te komen op uitspraken hierover uit 2009. In de duurzaamheidsplannen voor gemeente Woerden zijn er 36 ingetekend. Inwonersbelangen wil geen risico’s lopen met de volksgezondheid. Dit is onacceptabel. Ook nu moet de… Lees Meer »

Kom 15 juli schommelen tegen kap Excercitieveld

Teken de petitie red de kastanjebomen en kom schommelen tegen de kap Excercitieveld. Deze destrasteuze stappen kunnen misschien nog gestopt worden. Dan ook nog oproep om op woensdag 15 juli tussen 14.00 en 16.00 uur naar het Excercitieveld te komen. Dan zullen een aantal bekende en minder bekende Nederlanders en boom adopteren en met iets verrassends… Lees Meer »

Participatie over Hoge Wal – Recreatie pad

Participatie vragen over Hoge Wal In de stad is er al lange tijd een flinke discussie gaande over de op handen zijnde aanpak van het gebied rondom de hoge wal. Het gaat daarbij ook om de singel en het aanleggen van een recreatie pad daarlangs. Zie afbeeldingen hiervan in de bijlage. Recent verscheen er een… Lees Meer »

Burgerinitiatief

Burgerinitiatief versus nieuwbouw en beperkt aantal betrokken Inwoners Onlangs is er op de Leidsestraatweg vanaf de Josef Israëls richting de Pannen Fabriek het één en ander aangepast wegens een Burgerinitiatief. Dit initiatief is naar alle waarschijnlijkheid ergens in 2018 gestart? Gedurende deze periode is er ook een appartementencomplex gerealiseerd. Voorheen stond hier een kaaspakhuis. Het… Lees Meer »

Geen geheime vergaderingen, motie Inwonersbelangen aangenomen

De afgelopen periode is het aantal geheime vergaderingen in gemeente Woerden weer toegenomen. Met name rondom het onderwerp verduurzaming in het kader van de energietransitie. Inwonersbelangen wil geen enkele geheime vergadering. Alleen in een zeer uitzonderlijk geval als er schade uit voort kan komen. Geheime vergaderingen bij raadswerkgroepen De afgelopen tijd zijn er twee werkgroepen… Lees Meer »

Geld naar kinderen in armoede

De Raadsinformatiebrief “Vervolg integraal armoedebeleid en Samen Vooruit” (20R.00293) is de raad geïnformeerd over onder ander het armoedebeleid in gemeente Woerden. Hierin is het volgende aangegeven over de financiering van het gestopte initiatief “Samen Vooruit”: “Het budget dat is vrijgemaakt voor Samen Vooruit komt deels uit het integraal armoedebeleid en deels uit de Klijnsmagelden, die… Lees Meer »

Kastanjebomen Exercitieveld gaan sneuvelen

Het is eigenlijk niet te geloven dat alle politieke partijen, behalve Inwonersbelangen, hebben ingestemd met het kappen van de overgebleven Kastanjebomen op het Exercitieveld. Participatie van inwoners niet gehoord Het begon met de raadsinformatiebrief van het college van B&W bestaande uit Lijst van der Does/CDA/CU/D66 waarin stond dat met de participatie van inwoners niets gedaan… Lees Meer »