Terugblik

Terugblik gemeenteraad 25 januari 2024

Afgelopen donderdag was de tweede gemeenteraad van dit jaar. Er werd een cheque van €5.357,72 aangeboden voor een kunstgras voetbalveld, komt er een eenvoudig parkeerbeleid voor de binnenstad, zijn er weer nieuwe zaken omtrent de Rembrandtbrug, wordt de ontwikkeling Harmelerwaard niet aan zijn lot overgelaten en wordt er geen beleid gemaakt om het aantal bijstandsgerechtigden te doen dalen in gemeente Woerden.

€5.357,72 voor een voetbalveld

Nasir Lalout (18) is al drie jaar bezig om een Cruyff Court in gemeente Woerden voor elkaar te krijgen. Cruyff Court is een publiek toegankelijk en wat kleiner voetbalveld van kunstgras. Nasir heeft met Boys TV een benefiet wedstrijd georganiseerd. Met Creators FC, een team van influencers, is er €5.357,72 bij elkaar gevoetbald. Dit bedrag werd in de vorm van cheque aan het college aangeboden. Om zo bij te dragen aan het gewenste voetbalveld.

Parkeren binnenstad: 1 zone voor vergunninghouders

Twee jaar geleden is het parkeerbeleid in de binnenstad vernieuwd. Het was kort samengevat een ramp. Te veel zones voor de bewoners, te veel verschillende zones voor betaald parkeren en onduidelijkheid wat bezoekers gelijk opzadelde met kosten van dagkaart à €25,- voor een half uur parkeren. Alsof de binnenstad van Woerden te vergelijken was met grote steden zoals Amsterdam of Rotterdam. Na het invoeren werden direct een aantal zaken teruggedraaid. Het afgelopen half jaar is er uitgebreid met binnenstadbewoners gesproken. Dit heeft een nieuw en beter parkeerbeleid opgeleverd.

Het belangrijkste is dat het parkeerbeleid fors vereenvoudigd is. Zo komt er 1 zone waar de binnenstadbewoners kunnen parkeren. Dit wel eerst als een proef. Voor betaald parkeren komen er 2 zones. Vanaf 18.30 uur en op zondag blijft het parkeren gratis. Tot slot komen er nieuwe en betere parkeerautomaten.

Weer onduidelijkheid over Rembrandtbrug

Vorig jaar december is het keren op het terrein van Oude Bos voor vrachtwagens aan de orde geweest. Vrachtwagens moeten namelijk ergens anders kunnen keren als de Rembrandtbrug aangelegd wordt. Door de aanleg van deze brug wordt de doorgaande route die er nu is afgesloten. In december werden vragen gesteld of er met Oude Bos gesproken was of er op zijn terrein vrachtwagens mochten keren. In de eerste beantwoording werd aangegeven dat er een gesprek had plaatsgevonden.  Daarna verscheen er in de pers een bericht dat er geen gesprek was geweest met de gemeente en Oude Bos.

Medio januari heeft er wel een gesprek plaatsgevonden. Daarom stelde wij vragen naar de uitkomst. Uit de beantwoording maakten we op dat vrachtwagens niet kunnen keren op het terrein van Oude Bos. Een update kunnen we rond juni verwachten. Een aparte keerlus aanleggen voor vrachtwagens gaat in de papieren lopen. Het gaat al gauw om €1,5 miljoen. Zover wij kunnen opmaken zal er nog een tweede keerlus voor vrachtwagens moeten komen. We wachten juni af om te vernemen wat de stand van zaken is.

Harmelerwaard

De Vereniging Harmelerwaard 3.0 heeft haar zorgen geuit over de toekomst van de glastuinbouw in de Harmelerwaard. Een gebrek aan mogelijkheden om uit te breiden en te verduurzamen zet de tuinbouw onder druk. Om zicht te krijgen op de toekomstmogelijkheden van het gebied en duidelijkheid te bieden aan ondernemers en andere belanghebbenden in en rondom de Harmelerwaard hebben gemeente Woerden en provincie Utrecht een verkenningsstudie naar een toekomstperspectief uitgevoerd. 

De verkenning is uitgevoerd met een grote groep participanten uit Harmelen. De uitkomst is dat er 3 “groene” mogelijkheden zijn en grootschalige woningbouw ongewenst is. En dat er geen publieke middelen beschikbaar zijn om een van de voorkeursperspectieven uit te voeren. Het gaat om een bedragen van €50,- tot €85,- miljoen.

De opdracht wordt nu om via een lobbytraject de maatschappelijke opgaves voor groen, natuur, recreatie en verduurzaming uit de drie toekomstperspectieven onder de aandacht te brengen bij mogelijke samenwerkingspartners, toekomstige en lopende (regionale) regelingen en  programma’s en contact te onderhouden met de tuinders. Dit zal tot het jaar 2030 duren, tot die tijd zullen er geen concrete ontwikkelingen in gang gezet worden: het zogenoemde “nul-scenario”.

De hiervoor gevraagde financiën vonden wij niet voldoende onderbouwd. Om de grip op de ontwikkelingen in het gebied niet te verliezen is een lobbytraject wel noodzakelijk. Daarom hebben wij het volgende voorstel gedaan: “Te onderzoeken welke middelen de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht ter beschikking kunnen stellen voor het lobbytraject. En de door Woerden beschikbaar te stellen middelen te bezien in relatie met de middelen die door de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht beschikbaar gesteld worden en de gemeenteraad te informeren over het resultaat.”

Ons voorstel is met grote meerderheid door de raad aangenomen.

Theo Nieuwendijk voert voor het eerst het woord over Ferm Werk

Ferm Werk

Al jaren stijgen het aantal bijstandsgerechtigden in gemeente Woerden. Terwijl landelijk een forse daling is ingezet. Het verschil is te groot. Zo is er sinds 2015 tot en met eind 2023 landelijk een daling geweest van 437.900 naar 396.000. Dit is een daling van 9,6%. Dit is een schril contrast met wat Ferm werk heeft bereikt voor de bijstandsgerechtigden in Woerden. Hier heeft namelijk een stijging plaatsgevonden van 507 in 2015 naar 625 tot en met september 2023. Dit is een stijging van 23,3%. Het verschil tussen landelijke trend en die van Woerden loopt nu al op naar bijna 33%.

Ferm Werk komt ver vooruit met de plannen voor 2025. In deze plannen werd geen enkele doelstelling verwoord. Wij hadden duidelijk doelstellingen van Ferm Werk verwacht. Daarom wilde wij dat er duidelijke doelstellingen komen. Bijvoorbeeld 5% minder bijstandsgerechtigden. Helaas haalde ons voorstel het niet.