sociale huurwoningen

Harmelen schreeuwt om sociale huurwoningen

Bouwontwikkelingen afgelopen 7 jaar

De afgelopen 7 jaar zijn de 3 bouwontwikkelingen geweest in Harmelen. Er is gewerkt aan de ontwikkeling aan de locatie Willem-Alexanderlaan 2-4-6 in Harmelen (voormalige locatie zwembad, kinderdagverblijf en Fontein). Ontwikkeling 25 appartementen in de sociale huur door Cazas wonen, 11 patiowoningen en 6 gelijkvloerse grondgebonden woningen Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Sociale huurwoningen Harmelen

Inwonersbelangen ziet dat er twee van de drie ontwikkelingen nu gerealiseerd worden maar krijgt over de ontwikkeling van de juist ook zo nodige sociale huur veel vragen van inwoners hoe het hier mee staat.

Vreemd is dat er onlangs een bord hing die binnen enkele dagen verdwenen is. Ook is het vreemd dat er geen transparantie gegeven wordt wanneer inwoners om informatie vragen bij Cazas en/of de gemeente. Door inwoners wordt niet begrepen waarom de bouwstroom sociale woningbouw niet gelijktijdig plaatsvindt met de andere twee bouwstromen.

Afgelopen maand lanceerde Cazas in Snellerpoort nog het plan om 150 sociale woningen te bouwen.

De vragen van Inwonersbelangen

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we vragen over het bouwproject van Cazas in Harmelen.

  1. Cazas heeft zeven jaar voorbereidingstijd gehad voor het project sociale woningbouw Willem-Alexanderlaan is dit juist?
  2. Zijn deze zeven jaren niet voldoende geweest om een project te realiseren?
  3. Indien dit niet voldoende blijkt hoeveel voorbereidingstijd heeft Cazas dan nodig?
  4. Wat is nu de echte reden waarom Cazas nog niet begonnen is?
  5. Waarom wordt er geen openheid van zaken gegeven door de gemeente en Cazas aan haar inwoners?
  6. Wanneer kunnen inwoners van Harmelen rekenen op realisatie van deze sociale huurwoningen?
  7. Hoe en waar wordt straks het bouwterrein ingericht als de bovengenoemde projecten gerealiseerd zijn?
  8. Word de overlast van (opnieuw) bouwactiviteiten op deze locatie dan beperkt? Zo ja, hoe wordt dit gemonitord?

Lees hier de vragen en antwoorden.