Verkoopverhaal

Open brief Inwonersbelangen | Directie-verkoopverhaal van het Antonius

Samenvatting

Het valt op dat verschillende verkoopverhalen van Antonius de zorg buiten kantoortijden in Woerden negatief hebben beïnvloed. Deze verhalen worden geleverd door communicatiestrategen die een goed te verkopen verhaal schrijven. Zij hebben het dan over een narratief: verkoopverhaal om iets aan het bredere publiek te verkopen.

Deze verkoopverhalen worden vaak klakkeloos overgenomen. Een voorbeeld hiervan is het verhaal dat spoedzorg en apotheekvoorzieningen buiten kantoortijden te duur zouden zijn in Woerden, en dat er te weinig mensen gebruik van maken. Dit verkoopverhaal wordt bedacht en verspreid door goed opgeleide communicatiemedewerkers. Het is een logisch en eenvoudig verhaal en wordt daarmee door velen na gepapegaaid.

Het Antonius had een probleem met hun nieuwe ziekenhuis in Leidsche Rijn en keek daarom naar Woerden als mogelijke oplossing. Er waren te weinig cliënten in Leidsche Rijn. Ze sloten het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, ondanks protesten van duizenden mensen. En daardoor kwamen er meer cliënten naar Leidsche Rijn. Hierdoor verdween ook de huisartsenpost in Woerden en zijn er buiten kantooruren ook geen medicijnen meer te krijgen.

Gelukkig heeft de meerderheid van de gemeenteraad oog voor de behoeften van inwoners buiten kantoortijden. Ze hebben in 2022 besloten dat toegankelijke zorg een prioriteit moet zijn bij de ontwikkeling van het ziekenhuisterrein.

We moeten kritisch blijven tegenover de door communicatie bedachte verkoopverhalen die ons worden voorgelegd. Veel van deze verhalen negeren belangrijke signalen, zoals het probleem van zorgmijding. We moeten blijven streven naar goede zorg voor iedereen in Woerden, ook buiten kantooruren.

Inwonersbelangen vertrouwt op de grote meerderheid van de gemeenteraad dat ze door al deze verkoopverhalen heen prikt. Dat de gemeenteraad zich houdt aan het genomen besluit van 2022. En dat er een vorm van spoedzorg, inclusief apotheek, terugkomt in de plannen voor het oude grote terrein van het voormalige Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. We kijken dan met gerust hart uit naar de plannen van het Antonius, waar een vorm van spoedzorg deel van uit zal maken.

Verkoopverhaal

De brief “Directie-verkoopverhaal van het Antonius”

Inwonersbelangen ziet dat het ene na het andere verkoopverhaal de zorg in Woerden buiten kantoortijden om zeep heeft geholpen. Communicatiestrategen voorzien de directies van deze verkoopverhalen. De communicatiestrategen hebben het dan over een narratief.

We trappen er in Woerden (bijna) allemaal in. Het door dure communicatiestrategen verzonnen verkoopbare verhaal dat spoedzorg en apotheekvoorzieningen buiten kantoortijden te kostbaar zijn geworden in Woerden. En dat er te weinig mensen gebruik maken van spoedzorg buiten kantooruren. Het is een vak geworden van doorgeleerde communicatiemedewerkers die dit een narratief noemen. Dit is een verkoopverhaal verzinnen dat met selectieve feiten een logisch verhaal vormt en makkelijk door iedereen herhaald wordt. Dit laatste is een negatieve uitleg. Maar het is ook wel heel erg negatief wat het Antonius heeft gedaan met de zorg in Woerden.

Groot probleem, verkoopverhaal nodig: Antonius Leidse Rijn maakt verlies

Op de directietafel van het Antonius lag een jaar geleden een groot probleem. Er was een groot en kostbaar nieuw ziekenhuis in Leidse Rijn gebouwd. Alleen werd er te weinig gebruik van gemaakt. Dus viel het oog op de periferie. In hun ogen Woerden. Als deze cliënten nou allemaal naar het Antonius konden komen, zou deze vestiging wel rendabel worden. Er werd een tussenpaus benoemd voor het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Deze zou consequent het verzonnen verkoopverhaal rondzingen dat het aantal operaties te laag zou zijn en dat het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden in de toekomst verlies zou gaan draaien. Kritische vragen, zoals moeten artsen op één locatie alle operaties doen of kan het ook op meerdere locaties, ging deze tussenpaus uit de weg.

30.000 handtekeningen tegen sluiting Hofpoort

Ruim 30.000 handtekeningen werden gezet tegen sluiting van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (handtekeningen behoud ziekenhuis) en het staken van de spoedeisende hulp (handtekeningen behoud HAP). Allemaal mensen die maandelijks heel veel premie betalen. Hier worden ook de hoge salarissen van de communicatiestrategen en directeuren van betaald. Na meerdere rechtszaken mocht de actieve cliëntenraad een advies uitbrengen. Dit kwam de directie niet goed uit. Het advies voorzag in een fusie waarin het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis zich specialiseerde in een aantal operaties. En waarmee de Spoedeisende Hulp bestaansrecht zou behouden. Ze gingen stokdoof door en besloten tot een fusie waarbij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis als volwaardig ziekenhuis zou op houden te bestaan. En zo geschiedde.

verkoopverhaal

Gevolg van het sluiten van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis was dat de huisartsenpost besloot te stoppen in Woerden. Zij hadden het verkoopverhaal verzonnen dat een huisartsenpost een spoedeisende hulp moet hebben. Als ernstige gevallen zich melden moeten deze immers snel door kunnen naar de spoedeisende hulp. Daarbij was dit een besluit van de vereniging van huisartsen in de regio Utrecht West. Hierbij waren ook de huisartsen van Woerden aangesloten maar die vormden een minderheid in deze vereniging. Dit was het verkoopverhaal van de huisartsen in Woerden. Dat de directeur van het Antonius toegezegd had spoedeisende hulp open te houden (of weer te openen) als de huisartsenpost blijft (of terugkeert) deed niet ter zake. Gevolg was dat de huisartsenpost naar Leidsche Rijn vertrok. Het verkoopverhaal van de apothekers laat zich raden. Gevolg is dat medicijnen buiten kantooruren niet meer beschikbaar zijn in Woerden.

Spoedzorg moet terugkeren in de plannen

De meerderheid van de gemeenteraad van Woerden heeft oog en oor gehad voor de inwoners die ook buiten kantooruren zorg nodig hebben. Vooral voor inwoners die niet beschikken over een auto is de zorg fors verslechterd. Nou wil het dat het Antonius door de overname van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een groot stuk grond heeft gekregen. Hierop wil het onder andere woningen realiseren. Waarbij de waarde kan oplopen tot tientallen miljoenen. Weer een narratief dat goed verkoopt. Er is immers een grote behoefte aan nieuwe woningen. Wie durft dit tegen te houden? Nou, de gemeenteraad. In juni 2022 is er een voorstel aangenomen door de meerderheid van de gemeenteraad dat goed bereikbare zorg – waaronder spoedzorg buiten kantooruren – het uitgangspunt is bij de verdere ontwikkeling van het ziekenhuisterrein.

Het bleef daarna even stil. Maar de communicatiestrategen hebben voor de directie van het Antonius een nieuw verkoopverhaal bedacht. Eentje die makkelijk door iedereen over te nemen is en kritiekloos doorverteld wordt. En eentje die definitief een einde moet maken aan de roep om zorg buiten kantooruren in Woerden: “Er maken te weinig mensen gebruik van zorg buiten kantooruren en het is te duur”. En deze werd massaal overgenomen de afgelopen weken. Het lijkt het gewenste effect voor de directie van het Antonius te hebben. Inwonersbelangen ziet dan ook dat het ene na het andere verkoopverhaal de zorg in Woerden buiten kantoortijden om zeep heeft geholpen.

Verkoopverhaal gebaseerd op selectief omgaan met feiten

Alle verkoopverhalen (narratiefs) van de afgelopen jaren zijn gebaseerd op selectief omgaan met gegevens, feiten, vragen en aangeboden alternatieven. Want het naar buiten brengen dat er bijna geen behoefte is aan zorg buiten kantooruren in Woerden gaat voorbij aan alle signalen die wij krijgen wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met zorgmijding? Iets wat daadwerkelijk  heeft plaats gevonden toen het borstkankeronderzoek niet in Woerden plaatsvond. In de samenwerking tussen Inwonersbelangen en Bevolkingsonderzoek is dit uitgezocht. Lijden er niet veel mensen onnodig veel pijn omdat ze tot maandag wachten totdat de huisarts weer open is? Of dat je niet door de triage van de huisartsenpost heen komt? Die adviseren ogenschijnlijk eerst iedereen een paar paracetamols. Veel inwoners laten zich hiermee afschepen omdat ze niet opgewassen zijn tegen de telefonisten om uit te leggen hoe ernstig het is. En dat er ’s nachts complete tours gereden worden door de provincie Utrecht. Betrokken buren die met de zorgzoekende buurvrouw of buurman bij de huisartsenpost komen, dan naar de spoedeisende hulp doorrijden en daarna om 4 uur ‘s nachts een zoektocht ondernemen naar de nachtapotheek. Waar je wordt verteld dat je morgenvroeg na 10 uur kunt komen omdat het benodigde medicijn op is. Waarbij het eerder regel dan uitzondering is dat je overal met de buurvrouw of buurman minimaal 2 uur hebt gezeten in de door tl-buizen verlichte wachtruimtes.

Buiten Woerden volop investeringen in zorg buiten kantooruren

Er is geld voor ontwikkelingen voor zorg buiten kantooruren. Helaas dan niet in Woerden. Zo blijkt de huisartsenpost in Leidsche Rijn uitgebreid met portocabines. Een ander punt is de apotheek op deze locatie. Waarom kan deze niet buiten kantoortijden open zijn? Er zijn toch ook 24 uur per dag en 7 dagen per week medicijnen nodig in het ziekenhuis? Voor ons duidelijk dat er besluiten genomen worden aan bestuurstafels. Ver weg van het dagelijkse leven van zij die zorg nodig hebben.

Inwonersbelangen vertrouwt op de grote meerderheid van de gemeenteraad dat ze door al deze narratiefs heen prikt. Dat de gemeenteraad zich houdt aan het genomen besluit van 2022. En dat er een vorm van spoedzorg, inclusief apotheek, terugkomt in de plannen voor het oude grote terrein van het voormalige Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Wij hebben de deskundigheid hier niet voor. Maar een mobiele arts en apotheek zou een mogelijkheid zijn om te onderzoeken. Alle andere alternatieven voor zorg en apotheek buiten kantoortijden zijn prima.

€80,- miljoen zorgpremie en geen spoedzorg in Woerden

Een andere mogelijkheid is de lokale samenleving van Woerden schadeloos te stellen voor het mislopen van zorg buiten kantooruren. Bij elkaar wordt er door de inwoners van Woerden circa €80,- miljoen aan zorgpremie betaald (52.000 inwoners à €1750,- en gecorrigeerd voor inwoners onder de 18 jaar). Het Antonius heeft ook nog een vorm van een bruidsschat gekregen. De verkregen gronden van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis waren ooit eigendom van de gemeente Woerden. Het gaat om circa 55.000 m2. Zou een jaarlijks bedrag van 3 tot 4 miljoen euro voor een garantieperiode van 25 jaar redelijk zijn? Wij, Inwonersbelangen, weten het niet, want wij zijn geen zorgspecialisten. Wel krijgen we als 30-jarige lokale partij veel klachten van de inwoners. Klachten die nooit onderdeel uitmaken van de voorgeschotelde Verkoopverhalen. Verkoopverhalen die goed doordacht zijn door goedbetaalde communicatiestrategen. Verkoopverhalen die selectief onderbouwd zijn. Verkoopverhalen die eenvoudig te vertellen zijn en door andere overgenomen worden. Verkoopverhalen die zorg buiten kantoortijden in Woerden voor te veel inwoners onbereikbaar heeft gemaakt.

Inwonersbelangen kijkt met belangstelling uit naar de plannen van het Antonius voor woningbouw op het voormalig terrein van Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Vooral hoe zij deskundigen ingezet hebben om een vorm van spoedzorg terug te laten komen in de plannen. Hier is meer dan genoeg ruimte voor tussen de te plannen woningen op het terrein van 55.000 m2.