regulering

Terugblik gemeenteraad 15 februari

Vorige week was er de maandelijkse gemeenteraad. Er stond niet meer dan 1 onderwerp op de agenda. De grote wens voor regulering van het parkeren van auto’s in Woerden. Er was een duidelijke scheidingslijn tussen partijen die van mening zijn dat de samenleving maakbaar is en partijen die hier niet in mee gaan. De laatste zijn niet meegegaan in het voorstel om in alle schilwijken van Woerden parkeerregulering in te zetten. Inwonersbelangen was daar één van.

Een van de oorzaken van de parkeerproblemen is de vorige coalitie van Lijst van der Does, CDA, CU/SGP en Progressief Woerden. Deze heeft door het willen reguleren (autoluw maken) van het parkeren in binnenstad nieuwe problemen veroorzaakt met parkeeroverlast in de schilwijken. Dit probleem zou weer met hetzelfde middel opgelost moeten worden voor de schilwijken. De gemeentelijke overheid blijft zo zelf problemen veroorzaken en daarmee onze inwoners dwars zitten.

Auto is de boosdoener

In het voorstel werd de auto als boosdoener aangewezen: “In de openbare ruimte is het van belang om een goed evenwicht te vinden tussen verschillende functies, belangen en wensen. Eén van deze functies is parkeren. Op een aantal plekken in Woerden ontstaan knelpunten rondom het parkeren van de auto in de openbare ruimte. Parkeerregulering kan deze knelpunten verlichten en soms echt oplossen.” Daarom werd door het college voorgesteld om een project te starten voor parkeerregulering in de schilwijken, zie figuur hieronder.

Parkeer regulering
Poort van Woerden: B1 Nieuw-Middelland, B2 Parkeerterrein zuid, G Snellerpoort, H Ontwikkelgebied Stationsgebied-zuid Schilwijken: A Bestaand Stationsgebied-zuid, C Honthorst en Singel, D Bloemenkwartier, E Schilderskwartier, F Staatsliedenkwartier

Regulering binnenstad is een van de oorzaken

Allereerst is één grote oorzaak van parkeeroverlast de regulering die in 2020 in de binnenstad werd gestart. Het is niet vreemd dat als parkeren veel geld gaat kosten in de binnenstad, veel mensen met hun auto uitwijken naar naastgelegen wijken. Wij zijn van mening dat de coalitie van CDA, Lijst van der Does, CU/SGP en Progressief Woerden door het parkeren in de binnenstad te willen reguleren een nieuw probleem hebben veroorzaakt. En met nieuwe regulering dit willen oplossen. De vraag blijft: Wie heeft erom regulering van parkeren in de binnenstad gevraagd? Niet veel zo hebben wij ervaren. Problemen met parkeren in de binnenstad is onderdeel van je leven in het centrum van een stad, zo krijgen we telkens mee van bewoners en ondernemers.

Oplossingen tot nu toe wensdenken en luchtfietserij

De partijen die denken dat parkeerregulering een oplossing is, geven aan dat allerlei maatregelen ervoor gaan zorgen dat mensen geen autobezit meer wensen. Deelauto’s wordt vaak genoemd. Zo wordt er geschermd met het gestegen aantal deelauto’s in 2023 van 23%. Maar in echte aantallen is dit volledig verwaarloosbaar. Het gaat om een stijging van 6.442 in 2022 naar 7.920 in 2023. Het aantal auto’s is in 2023 gestegen naar 9,4 miljoen. Het aantal deelauto’s blijft steken op nog geen 0,08%. Proeven in Woerden met deel auto’s bij het Plantsoen en ook bij het Gemeentehuis zijn onderuitgegaan.

Een andere oplossing zou zijn meer op de fiets en beter openbaar vervoer. Weer even een paar cijfers (Bron ANWB). 70% van alle reiskilometers wordt met auto gedaan. 30% heeft geen alternatief dan de auto om naar het werk te gaan. Denk ook aan o.a. verpleegkundige die ’s-nachts werken als het openbaar vervoer niet rijdt of het werken in ploegendienst.

Wij willen eerst bewezen alternatieven zien waardoor mensen geen autobezit meer wensen. Dan kunnen we gaan nadenken over parkeerregulering.

Parkeer -en verkeersproblemen echt oplossen

Woerden heeft een lange historie van wel woonwijken bouwen maar de toegangswegen niet mee laten groeien. Zo vragen de Inwoners van het Schilderkwartier en Molenvliet al tientallen jaren om een ontsluiting via de westelijk randweg en een betaalbare brug over de Rijn. We zien dat deze inwoners nu onder andere door Lijst van der Does in steek worden gelaten. Ze hebben het alleen nog over een Oostelijk Randweg. Inwonersbelangen stelt dat op basis van de bronnen van het college de Rietveldbrug met in het verlengde de westelijke randweg goedkoper is dan de laatste prognoses van de Rembrandtbrug.

Een andere vraag die wij niet beantwoord krijgen is waarom nieuwbouw niet met voldoende eigen parkeerruimte gebouwd kan worden. Zo zijn veel appartementen in heel Nederland voorzien van een aantal eerste verdiepingen voor een parkeergarage.

Het voorstel aangepast

Een aantal partijen diende samen met het CDA het voorstel in om onderzoek naar parkeerregulering aan te passen. Wij hebben dit voorstel mede ingediend. Alleen voor  B1 – Nieuw-Middelland, B2 – Parkeerterrein zuid, G – Snellerpoort en H -Ontwikkelgebied Stationsgebied-zuid), en Schilwijk A (Bestaand Stationsgebied-zuid) wordt het onderzoek gestart. Dus alleen de wijken ten zuiden van de spoorlijn worden nu onderzocht. Wij gaan de resultaten als ze uitkomen zorgvuldig beoordelen.

Kijk hier de raadsvergadering terug.