AZC

Terugblik gemeenteraad 18 april: AZC

Afgelopen donderdag kwam de gemeenteraad bijeen. Er stonden diverse onderwerpen op de agenda, waarvan het AZC (Asielzoekerscentrum) in Woerden de belangrijkste was. Wij (Inwonersbelangen) hebben tegen deze plannen gestemd samen met de VVD en LvdD. De belangrijkste reden is dat er nu Oekraïners opgevangen worden op de beoogde locatie en er (nog) geen alternatief voor deze vluchtelingen is. En dat het in onze ogen nieuwbouwplannen op deze locatie voor woningen voor inwoners van Woerden vertraagd. Tot slot heeft ons voorstel de motie voor meer veiligheid in en rondom het beoogde AZC het niet gehaald.

Asielzoeker, statushouder en AZC

Een asielzoeker en een statushouder zijn niet hetzelfde. Asielzoekers zijn personen die hun eigen land verlaten hebben en bescherming zoeken in een ander land. Wanneer ze asiel aanvragen doen ze een beroep op het VN-Vluchtelingenverdrag en willen ze erkend worden als vluchteling. Ze moeten zich voor een asielaanvraag melden in het aanmeldcentrum in Ter Apel of op Schiphol om de asielprocedure te starten. Zolang ze nog niet erkend zijn als vluchteling, worden ze asielzoeker genoemd en hebben ze minder rechten. Zie ook Rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid.

Een statushouder is een voormalig asielzoeker die een vergunning heeft gekregen om in Nederland te mogen blijven. Zij hebben een legitieme reden om niet terug te gaan naar het land waar zij geboren zijn. Een statushouder blijft in een AZC totdat er een woning beschikbaar is.

Spreidingswet

Recent heeft de landelijke politiek in Den Haag de spreidingswet aangenomen. Hiermee worden alle asielzoekers via een verdeelsleutel verspreid over alle gemeentes. De verdeelsleutel is niet gebaseerd op aantal inwoners van een gemeente. Als dat zou zijn dan zou de gemeente Woerden ruimte moeten hebben voor 150 asielzoekers. Door een voorstel van de SP in de Tweede Kamer moest er ook gekeken worden naar hoe rijk een gemeente is. Daarmee heeft gemeente Woerden de opdracht gekregen om tussen 337 en 400 asielzoekers onderdak te bieden. 

Bleek 1 geen goede locatie voor AZC

Het college heeft het voorstel gedaan om de mogelijkheden van een AZC in Bleek 1 te Woerden te gaan onderzoeken. Bleek 1 is het voormalig hoofdkantoor van Campina. Om een aantal redenen vinden wij dit geen goed voorstel:

  • Er waren plannen om veel woningen te realiseren op dit terrein. Met dit voorstel komen deze plannen voor 15 jaar stil te liggen;
  • Al jaren nemen we meer statushouders op dan gevraagd. Volgens het voorstel worden er ook meer plekken aangeboden dan gevraagd. Namelijk 400 in plaats van de 337;
  • Het grote aantal asielzoekers zorgt voor een extra druk op woonvoorzieningen, ook op de zorg, op het onderwijs, maar ook zeker op onze inwoners van de gemeente Woerden. Dit staat al onder druk. Zo is er buiten kantooruren al geen zorg meer in Woerden;
  • Tot slot de Oekraïners die nu verblijven in de Bleek 1. Hiervoor moet nog een oplossing komen staat in het voorstel. Dit is nog een zeer grote opgave en niet één, twee, drie opgelost. Deze Oekraïners zijn gevlucht voor het gruwelijk oorlogsgeweld. Pas als er een oplossing is, dan zou je kunnen gaan starten met kijken of een AZC in de Bleek 1 mogelijk is.

Dit was voor Inwonersbelangen de reden om tegen het voorstel te stemmen.

Veiligheid onder de aandacht van minister en staatssecretaris

Sommige asielzoekers zorgen voor overlast. Dit kan binnen het AZC zijn, maar denk hierbij ook aan winkeldiefstal, geweld, bedreigingen en vernielingen. In 2022 verbleven 83.000 asielzoekers enige tijd in een opvanglocatie. Hiervan was 7% betrokken bij een incident en werd 3% verdacht van een strafbaar feit. Mensen die wonen of werken op een opvanglocatie, bewoners en ondernemers in de buurt kunnen zich door incidenten onveilig voelen. Deze gegevens komen van de website van Rijksoverheid Rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/aanpak-overlastgevende-asielzoekers

Daarom diende we een motie in om dit onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris en de minister van Justitie en Veiligheid. Dit voorstel haalde het niet. De burgemeester gaf aan dat bij incidenten de politie direct opschaalt en optreed. Ons voorstel behelsde juist voorkomen van incidenten in en rondom een AZC. Helaas kwam hiervoor geen steun.

Kijk hier het debat over het AZC terug < gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen18-april/20:00 asiellopvang-Woerden>