nieuw politiekantoor in Woerden

Geen verhuur nieuw politiekantoor in Woerden

In 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het financieren van een nieuw politiekantoor. Bij elkaar gaat om 7,8 miljoen euro. Welke via verhuur van het pand terugverdiend wordt. Voor 20 jaar is er een huurovereenkomst gesloten tussen gemeente Woerden en de politie.

Geen huurovereenkomst politiekantoor in Woerden

Eind 2022 maakten verschillende politieke partijen zich zorgen over de stand van zaken. Naar aanleiding van vragen van het CDA heeft het college in een brief aan de gemeenteraad (RIB van 24 januari 2023) geantwoord dat het politiebureau er gaat komen.

Nu vernemen we dat het politiekantoor niet gehuurd wordt maar gekocht. Dit roept de nodige vragen op. Bijvoorbeeld of er wel een huurovereenkomst is gesloten? En zo ja, wat waren de ontbindende voorwaarde? Wat zijn de kosten geweest die gemeente Woerden heeft gemaakt?

Vragen van Inwonersbelangen

Naar aanleiding van de nieuwe informatie heeft Inwonersbelangen vragen over het nieuwe politiekantoor in Woerden:

  1. Heeft de politie in eerste instantie een huur intentieverklaring getekend?
  2. Zo ja, was daar ook een ontbindingsclausule in op genomen?
  3. Zo ja, was daar dan een termijn aan verbonden?
  4. Vanaf wanneer is het bekend bij het college dat de politie het nieuw te bouwen politiekantoor niet meer wilde huren maar kopen?
  5. Heeft de gemeente de grond waar het politiekantoor gebouwd wordt verkocht aan de politie?
  6. Zo ja, wat heeft de verkoop van de grond opgeleverd?
  7. Zo nee wat is de verhuurprijs van de grond per Jaar?
  8. Wat zijn de ambtelijke kosten geweest van dit proces inclusief de architect van Cepezed?
  9. Loopt de gemeente financieel geen gevaar door het Didam arrest?

Lees op de website van gemeente Woerden de ingediende vragen. Ze zijn hier te downloaden: te downloaden vragen over nieuwbouw politiekantoor.