Amaliahof

Amaliahof Harmelen

7 jaar later en nog geen woning in Amaliahof

Al zeven jaar is de gemeente bezig om een stuk grond in Harmelen, wat nu Amaliahof heet, samen met diverse partners te ontwikkelen. Het gaat om het terrein aan de Willem Alexanderlaan, waar ooit het zwembad van Harmelen was, nu Kind en Co het dagverblijf heeft en de basisschool De Fontein stond. De CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), een initiatief van een aantal senioren, Groen-West, Kind en Co, Aannemersbedrijf Kwakkenbos komt er met gemeente almaar niet uit. Wederom zijn er vertragingen in dit al lang lopende proces van onderhand 7 jaar.

Amaliahof

Afspraken worden ongedaan gemaakt

Afspraken worden ongedaan gemaakt. Er is getouwtrek over de financiën, over grondposities/bouwvolume en bouwplekken. Bewoners aan de Eikenlaan, waarvan de achtertuinen grenzen aan Amaliahof, geven aan niet serieus genomen te worden door de projectleider van de gemeente. De betrokkenen hebben nu de volgende laatste ontwikkeling vernomen: “we schuiven alles nog eens 75cm op en laten gewoon de stoep verdwijnen aan de noordkant van de Willem-Alexanderlaan.”

Alles zou rond zijn eind 2020

In december 2020 heeft Inwonersbelangen, bij de behandeling van de jaarbrief wonen, vragen gesteld over Amaliahof. Wethouder De Weger gaf toen aan  dat alles rond was en de contracten getekend konden worden. Het is nu eind april en is er nog niets getekend. Binnen de CPO zijn inmiddels weer een aantal mensen afgehaakt. Deels vanwege overlijden of doordat het allemaal heel lang duurt en men elders een seniorenwoning heeft gevonden.

Amaliahof

Reden voor vragen over Amaliahof

Gezien de lange tijd die het nu al duurt heef Inwonersbelangen de volgende vragen voorgelegd aan het college:

  1. Waarom is de gemeente niet in staat om in zeven jaar tijd het project Amaliahof tot een goed resultaat te brengen?
  2. Wat waren de uitgangspunten bij de start van het project en wat is daar van over gebleven?
  3. Wat is er in die jaren veranderd en hoeveel variaties zijn de revue gepasseerd?
  4. Waren of zijn er juridische stappen nodig om onrechtmatig gebruik van grond aan te kaarten?
  5. Klopt het dat er ten bate van een drainage alles 75 cm opschuift en daardoor de stoep aan de noordkant van de Willem Alexanderlaan zal wegvallen?
  6. Is er nog een gezonde exploitatie van dit plan mogelijk gezien de op elkaar volgende wijzigingen?
  7. Hoe groot is het uithoudingsvermogen van de deelnemers van het CPO?
  8. Als het plan sneuvelt wat gaat dat de gemeente dan kosten?
  9. Is de derde Wethouder die zich over dit project ontfermt en de projectleider nog in staat om dit project tot een positief einde te brengen?