AZC-Woerden

Stop plannen voor een AZC-Woerden

Het college van Burgemeester en Wethouders van Woerden werkt op dit moment in opdracht van een meerderheid van de gemeenteraad aan plannen voor de realisatie van een Asielzoekerscentrum  in Woerden (AZC-Woerden).

Inwonersbelangen wil laten weten hoe zij aankijkt tegen de huidige ontwikkelingen.

Op 30 mei is er in de gemeenteraad gestemd over een amendement: als gemeenteraad instemmen met het doen van onderzoek naar de mogelijkheid AZC-Woerden te realiseren. Als het om de opvang van statushouders gaat, heeft de gemeente een wettelijke verplichting. Het betreft asielzoekers die erkend zijn als vluchteling en in Nederland mogen blijven. Waar het gaat om de huisvesting van 300 of meer asielzoekers is er voor Woerden geen wettelijke opvangplicht.

Het betreft hier een initiatief van het college waar de meerderheid van de gemeenteraad van zei: “Onderzoek het maar”. Dit initiatief was vooral ingegeven door het argument dat de Nederlandse asielzoekerscentra overvol zaten.

AZC-Woerden

Inwonersbelangen heeft hier om meerdere redenen niet mee ingestemd. Enkele daarvan:

 1. Men wilde niet tornen aan de COA eis 300 en niet minder. (Inwonersbelangen vindt 300 te veel).
 2. Veel statushouders verblijven noodgedwongen in een AZC. Er zijn simpelweg te weinig woningen om hen te huisvesten. Inwonersbelangen is voor bouwen van extra woonruimte. Dat verlicht de druk op de huidige AZC’s en helpt ook de Woerdense woningzoekenden.
 3. Met het instemmen met het voorstel werd impleciet besloten dat Woerden bereid  is een AZC locatie aan te wijzen voor huisvesting van 300 asielzoekers. Inwonersbelangen wilde een besluit daarover pas nemen nadat helder is wat Woerden kan en wil bijdragen  en wat de consequenties van zo’n besluit zijn  en de noodzaak ervan aangetoond is.

Dat de inwoners daarover geraadpleegd worden is wat ons betreft een voorwaarde.

Maar, met steun van een meerderheid in de raad is het college aan de slag gegaan. Het heeft ondermeer twee inwonersbijeenkomsten georganiseerd. Daar bleek dat aan de uitnodiging vooral gehoor was gegeven door betrokken organisaties. Zij waren overwegend positief over het realiseren van een AZC in Woerden. De aanwezige individuele inwoners waren kritischer.

Vervolgens gebeurden er de afgelopen weken een aantal opmerkelijke dingen:

 • Het aantal vluchtelingen neemt aanzienlijk af zo blijkt uit de berichtgeving.
 • Door het COA worden bestaande (dure) opvanglocaties gesloten.
 • 15.000 opvangplekken zijn overbodig geworden.
 • Er worden door partijen vragen gesteld aan het college.
 • Het college kiest ervoor via de pers te reageren.
 • Het college krijgt geen brief van COA om te stoppen maar wel een mail dat COA nog interesse heeft.

Opmerkelijk is dat Burgemeester en Wethouders zich laten leiden door het COA. Daarmee ontstaat het beeld dat het COA verregaand bepalend is of er al dan niet een AZC in Woerden gevestigd wordt. Er wordt weer een werkgroep ingesteld. Een werkgroep die een overwegingskader gaat opstellen om op basis daarvan weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Er is geen noodzaak voor een AZC-Woerden

Inwonersbelangen stelt dat de noodzaak tot het aan het COA aanbieden van een AZC locatie er niet meer is en roept daarom het college op de AZC plannen te stoppen en haar ambities te richten op de Woerdense problemen.

Zoals daar zijn:

 • Woningnood.
 • Koopzondagbeleid.
 • Een brug op Rietveld.
 • En de zich terugtrekkende politie.

En wat de vluchtelingenproblematiek betreft?

Laten we tijd, energie, mankracht en middelen zetten op gedegen opvang en integratie van de statushouders die naar Woerden komen. Dat nu goed doen is investeren in de toekomst van een multiculturele Woerdense samenleving.