cadeaukaart duurzaam Woerden

Hoe duurzaam is de cadeaukaart duurzaam Woerden?

De afgelopen week zijn op 22.000 Woerdense adressen brieven gestuurd van duurzaam Woerden en de Gemeente Woerden. In deze brief krijgen de inwoners een plastic cadeaukaart van €75,-. De kaart moet je activeren en is tot december geldig, waarbij geldt op=op. De campagne oogt sympathiek. Ondanks roept dit de nodige vragen op bij inwoners die zich hiervoor hebben gewend bij Inwonerbelangen.

cadeaukaart duurzaam Woerden

Alleen bij snel activeren cadeaukaart duurzaam Woerden te verzilveren

Al snel kregen we reacties dat de cadeaukaart niet meer te activeren was. Onze schatting is dat circa 22.000 huishoudens de kaart hebben ontvangen. Als we nagaan dat we binnen een paar dagen al hoorde dat de kaart niet meer te activeren was betekent dit dat veel mensen naast het net vissen. Wij schatten dat maar maximaal 5.000 huishoudens tijdig de kaart hebben geactiveerd. Dit is slechts een kwart. Waarop kunnen de andere 15.000 huishoudens rekenen?

Hoe draagt de cadeaukaart bij aan meer duurzaamheid?

De doelstelling van de cadeaukaart lijkt erop om iets aan meer duurzaamheid te bereiken. In hoeverre wordt dit hiermee bereikt? Is het niet voor veel mensen gewoon snel wat led lampen scoren en dat was het? Duidelijk is dat de cadeaukaart gefinancierd is door een Rijkssubsidie. Bij elkaar zal het dan om circa € 300.000,- gaan is de inschatting. De vraag die dan rijst is of er een aantal alternatieven zijn afgewogen. Daarbij bepalen welke het grootste effect zal hebben. Zo zal de hout gestookte verwarming in het Batenstein zwembad vervangen direct zichtbaar effect hebben op de reductie van de CO2 uitstoot. De plastic cadeaukaart had ook niet meegestuurd hoeven worden. De gegevens konden ook op de begeleidende brief meegestuurd worden.

De financiën: een sigaar uit eigen doos …

Vraagtekens worden gesteld bij de financiën. De cadeaukaart duurzaam Woerden wordt gefinancierd door een subsidie van het rijk. De belastingbetaler, de inwoners, hebben de cadeaukaart dus via de belastingen betaald. Vervolgens kan het alleen specifiek besteed worden. Bijvoorbeeld aan Led lampen of een energie advies, beperkt tot een drietal winkles in Woerden. Hiermee wordt bepaald waaraan de belastingbetaler zijn of haar geld moet besteden. Is het rechtmatig/wettelijk dat het uitsluitend bij bepaalde organisaties die cadeaukaart verzilverd kan worden aan beperkt aantal artikelen?

Vragen aan het college

Alles bij elkaar roept de cadeaukaart duurzaam Woerden diverse vragen op bij Inwonersbelangen. De volgende vragen zijn aan het college voorgelegd:

 1. Klopt het dat er op de 22.000 adressen in Woerden een brief met kaart bezorgd is?
 2. Hoeveel mensen kunnen hier gebruik van maken voor het budget op is?
 3. Wat gebeurt er voor de mensen die hier geen gebruik van kunnen maken?
 4. Hoe duurzaam is deze actie inclusief de brief en plastic cadeaukaart?
 5. Welke afwegingen zijn hier gemaakt?
 6. Waarom zijn er niet meer ondernemers betrokken bij dit initiatief omdat Zegvelders, Kamerikers en Harmelenaren allemaal naar Woerden moeten en dat is toch ook niet duurzaam?
 7. Op basis van welk raadbesluit is deze onderbouwd te vinden van deze actie?
 8. Hoeveel geld heeft het Rijk hierin bijgedragen?
 9. Hoeveel geld heeft de gemeente uit eigen zak bijgedragen, inclusief eigen ambtenaar en inhuur derden?
 10. Waren er andere mogelijkheden om deze rijkssubsidie te besteden?
 11. Hoe is deze afweging gemaakt met de effectiviteit?
 12. Zijn hiermee groepen die juist bereikt zouden moeten worden hiermee uitgesloten omdat ze geen internetmiddelen hebben?
 13. Is met deze actie een grens van gelijkheid overschreden en is er  geweld aangedaan aan inclusie?
 14. De inwoners hebben deze cadeaukaart via belastingen betaald. Vervolgens kan het alleen specifiek besteed worden. Hiermee wordt bepaald waaraan een inwoner zijn of haar geld moet besteden. Is het rechtmatig/wettelijk dat het uitsluitend bij bepaalde organisaties die cadeaukaart verzilverd kan worden aan beperkt aantal artikelen?

De vragen zijn hier te vinden.