Rembrandtbrug

Terugblik gemeenteraad 21 december

Rembrandtbrug 35 miljoen euro (minimaal)

Op de eerste winterdag was de laatste raadsvergadering van dit jaar. Er stonden 3 onderwerpen op de agenda. Het afvalbeleid, het nieuwe parkeerbeleid in de binnenstad en de Rembrandtbrug. Het nieuwe parkeerbeleid is doorgeschoven naar het nieuwe jaar. Op 11 januari buigt de raad zich hierover. Duidelijk werd deze avond dat de Rembrandtbrug 35 miljoen euro gaat kosten. Voor veel partijen geen probleem, zo ook niet voor Lijst van der Does. Of de zwembaden, nieuwbouw of een oostelijke randweg niet belangrijker zijn, wordt niet afgevraagd. Voor het afvalbeleid hebben wij een aanpassing op het voorstel gedaan. Onze aanpassing om het aantal keren dat je afval naar de milieustraat mag brengen kon op een meerderheid rekenen. Het kan nu vaker dan eerst voorgesteld.

Rembrandtbrug

Eind vorig jaar heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de kostenverhoging voor de Rembrandtbrug van 21 miljoen naar 31,5 miljoen euro. Ook werd ingestemd met het bestemmingsplan hoe de aansluiting door het bedrijventerrein Barwoutswaarde moest lopen. Direct daarna waren er diverse ontwikkelen. Zo wilde de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) van de provincie wel een paar bedrijfspanden kopen. Hierdoor kon de aansluitingsweg door een deel van de door OMU gekochte panden lopen. Wel betekende dit dat het bestemmingsplan gewijzigd moest worden. Dit voorstel lag nu voor in de gemeenteraad.

Second opinion van de kosten (Rembrandtbrug 35 miljoen)

Rembrandtbrug 35 miljoen
Het nieuwe tracé van de Rembrandtbrug

Ook lag er de second opinion (een beoordeling door een externe partij) van de totale kosten voor de brug. Hieruit bleek dat het nieuwe tracé (aansluitingswegen naar de brug) goedkoper zou worden. Ondanks vergeten geluidschermen voor woningen aan de toegangsweg Rembrandtlaan en de  aanleg van nieuwe elektriciteitskabels en leidingen. Hiermee zou de brug nog maar “29,8” miljoen gaan kosten. In de debatten werd duidelijk dat toch niet alles meegenomen was. Zo moet er waarschijnlijk wel een parkeerlus komen. De gemeente had aangenomen dat vrachtwagens wel op een privéterrein konden keren. Toen de eigenaar (waar nog nooit mee gesproken was) dit hoorde, vlak voor de raadsvergadering, gaf hij aan dit niet te willen. Een keerlus kost al gauw 1,5 miljoen. Om nog een paar grote kostenpost te noemen is de te lage interne rekenrente van 1,5% gehanteerd waarmee gerekend wordt, de benodigde correcties voor inflatie, kosten gemoeid met vertragingen of de elektriciteitskabels. Onze rekensom dat vanaf 2024 de kosten voor Rembrandtbrug dan al op 35 miljoen zitten werd schoorvoetend door de wethouder bevestigd.

Woerden heeft te hoge schuld

Op dit moment heeft Woerden een te hoge schuld. En dan is er een coalitie die heel veel plannen heeft die niet allemaal betaald kunnen worden. Daarom willen ze met de gehele gemeenteraad aan de slag om te bepalen wat wel gedaan wordt en waarmee gestopt gaat worden. Dit heeft de werknaam “Investeringen in balans” gekregen. Wij hadden een voorstel gedaan om de Rembrandtbrug onderdeel te laten worden van de investeringen in balans. En in de tussentijd alle activiteiten van de Rembrandtbrug te staken. Dit voorstel haalde het niet. Een meerderheid van de gemeenteraad wil wel dat de Rembrandtbrug onderdeel wordt van de afwegingen met betrekking tot de investeringen. Maar de activiteiten mogen gewoon doorgaan. Wij vinden dit onbegrijpelijk omdat dit tussen de 500.000 en 1.000.000 euro zal zijn. Als er besloten wordt om niet door te gaan met de Rembrandtbrug zal dit weggegooid geld zijn.

Afvalbeleid

Om de doelstellingen van het afvalbeleid te halen (restafval van 100 kg per inwoner per jaar) deed het college het volgende voorstel:

  • Gemeente breed plaatsen van GFT-verzamelcontainers (GFT: Groente-Fruit-Tuin) bij alle locaties waar bewoners geen ruimte hebben om een eigen GFT-container te stallen;
  • Zoveel mogelijk clusteren en ondergronds brengen van de verzamelcontainers voor grondstoffen (afvaleilandjes);
  • Het betaaltarief van Bouw- en Sloopafval op de milieustraat komt te vervallen;
  • In plaats daarvan geldt een maximum van 8 gratis bezoeken per jaar aan de milieustraat.

De maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot een maximale hoeveelheid restafval van 100 kg (per inwoner, per jaar).

Wij konden ons in hoofdlijnen vinden in de maatregelen. Alleen het beperken van de bezoeken aan de milieustraat tot 8 per jaar vonden we veel te weinig. Er zijn veel jaren dat inwoners slechts een enkele maal naar de milieustraat gaan. Maar er kan ook een jaar zijn dat het huis opgeruimd wordt en zo ook de tuin. Dan zal blijken dat je een jaartje meer dan een paar keer naar milieustraat moet. Hierdoor kan 8 keer per jaar net te weinig zijn. Daarom stelde wij voor om dit aantal op 12 bezoeken per jaar te zetten. Dit bleek teveel om op een meerderheid in gemeenteraad te kunnen komen. Een maximum aantal bezoeken van 10 keer kon wel rekenen op een meerderheid.

Hier kun je de hele raadsvergadering terugkijken: https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/21-december/20:00