Buiten Beter app

Onbekendheid van de de Buiten Beter app

Inloopspreekuur Inwonersbelangen

Dit jaar heeft Inwonersbelangen inloopspreekuren gehouden in gemeente Woerden. De gesprekken waren informatief en veel inwoners zijn op weg geholpen met hun vragen. Veruit de meeste vragen gingen over de openbare ruimte. Het ging over zwerfafval dat er langere tijd ligt. Onduidelijkheid wie moet optreden bij grote verzakkingen in een achterom van tuinen/brandgangen. Of onkruid dusdanig dat de doorgang niet meer mogelijk is met de fiets of te voet. Een andere vraag wie is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van een sloot omdat de duikers niet meer werken: De gemeente of het Waterschap? Of tot slot wegen, stoepen of fietspaden die kapot of beschadigd zijn zodat ze niet of slecht te gebruiken zijn, met kansen op ongelukken. In de bijlage foto’s die zaken illustreren die met ons gedeeld zijn.

Buiten Beter app

Bij vragen over de openbare ruimte hebben wij gevraagd of de inwoner bekend was met de Buiten Beter app. Dit bleek bij geen van de inwoners het geval. Uitleg door ons werd waardevol gevonden. Direct bij de locatie een melding doen met je smartphone. De locatie wordt direct vastgelegd en je kunt met foto’s goed vastleggen wat er aan schort.  Een aantal inwoners heeft waarschijnlijk de app direct gebruikt na onze uitleg bij de inloopspreekuren. Zo was zwerfbouwafval langs de Hoofdweg tussen Woerden en Zegveld, die er al lange tijd lag, twee weken na ons inloopspreekuur opgeruimd. 

Vragen over de Buiten Beter app

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we vragen over de Buiten Beter app en de brandgangen. Het gaat dan om de bekendheid van de app onder de inwoners. En wat de gemeente wil en kan doen om de bekendheid te verhogen.

De vragen:

  1. Welke inspanningen heeft de gemeente tot nu toe gedaan om de Buiten Beter app bekend te krijgen onder de inwoners van gemeente Woerden?
  2. Weet de gemeente hoe groot de bekendheid is van de Buiten Beter app?
  3. Als de gemeente de bekendheid weet is de mate van bekendheid tot tevredenheid van de gemeente?
  4. Als de gemeente de bekendheid niet weet, wil de gemeente dit beoordelen?
  5. Wat is een bekendheid streven welke de gemeente wil naleven van de Buiten Beter app?
  6. Wil de gemeente extra inspanningen doen om de bekendheid Buiten Beter app te  verhogen?
  7. Wat wil en kan de gemeente doen om de brandgangen in woonwijken op orde te houden in verband met de veiligheid?
  8. Hoe worden minder digitaal vaardige (die geen app of website gebruiken) inwoners bereikt waar ze terecht kunnen voor vragen over de openbare ruimte?