Project ’t Raadhuys

Project ’t Raadhuys – Woningbouw Raadhuislaan   

22 nieuwe woningen op het terrein van het voormalige gemeentehuis

In Harmelen is er weer een woningbouwproject gestart. 22 woningen op het terrein van het voormalige gemeentehuis. Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin aan het college gevraagd is: 

  • Voor 2019 de prioriteit voor woningbouw in Harmelen te leggen bij de ontwikkeling van 20 kleine tot middelgrote koopappartementen op de Raadhuislaan locatie.  
  • Het aanbestedingsproces voortvarend op te pakken conform het proces zoals gehanteerd bij de Mauritshof.  
  • Bij de aanbesteding voor woningbouw aan de Raadhuislaan in Harmelen het actief betrekken van toekomstige bewoners door de ontwikkelaar en van de criteria te laten zijn.  

Informatiebijeenkomsten door de projectontwikkelaar

Afgelopen week zijn geïnteresseerden fysiek en digitaal geïnformeerd over de verschillende kavels en de bijbehorende prijzen. Ook was er een brochure waarin dit project verbeeld is die ter plaatse op 29 november is uitgedeeld. Daarnaast is de procedure geschetst om in aanmerking te komen voor een van de woningen! Op de projectenwebsite staat vermeld dat wanneer er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer de toewijzing plaats vindt aan de meest concrete kandidaten. Er wordt via een geautomatiseerd systeem daarbij als eerste gekeken naar de financiële haalbaarheid. Daarna wijst het systeem ad random de woningen toe.  

Vragen over de procedure

Inwonersbelangen en LvdD hebben naar aanleiding van bovenstaande hebben we de volgende vragen voorgelegd aan het college:

 1. Is het voor inwoners wel mogelijk om in 1 week tijd stappen te ondernemen om weloverwogen in te schrijven? (van 29 november tot 6 december 23.59 uur) 

2. Welke stappen zijn ondernomen om inwoners van Harmelen/Woerden als eerste in de gelegenheid te stellen om in aanmerking te komen, want alleen deze groep zorgen voor doorstroming in de gemeente. 

3. Zowel in de brochure als op de projectensite lijkt het dat financiën het belangrijkste criterium is bij toewijzing en niet de lokale binding? 

4. Gezien de gevoeligheid van toewijzing en de grote vraag op de markt, vragen wij wat de rol van de makelaar c.q. notaris nog is om zoals afgesproken zoveel als mogelijk aan inwoners van Harmelen toe te wijzen? 

5. Hoe beïnvloedbaar is zo’n digitaal systeem welke nu gebruikt wordt? 

6. Hoe zijn de potentiële toekomstige bewoners betrokken bij de ontwikkelingen? 

7. Komen deze woningen nu overeen met de uitgangspunten klein en middelgroot en passen ze aan de wensen en behoefte van onze inwoners?