70% van de kiezers wil randwegen

70% van de kiezers wil randwegen

Formateur De Regt (CDA) heeft vorige week publiekelijk medegedeeld dat er geen bezuinigings-coalitie gaat komen. Dit in tegenstelling tot berichten enkele weken geleden van informateur Vroom (ook CDA). De laatste had het over grote bezuinigingen die nodig zouden zijn in Woerden. Een citaat uit zijn verslag van 10 april: “Dit, mede in het licht van de grote bezuinigingsoperatie die aanstaande is.” Hoe deze twee tegenstrijdige berichten te rijmen zijn wordt niet helder. Ook hoe de samenstelling van de gewenste coalitie tot stand is gekomen is een raadsel. Hendrie van Assem: “Transparantie is gewenst over waarom de VVD aan de kant is gezet en de CU/SGP de gedoodverfde coalitiepartner is voor het CDA. Ook waarom de keuze op D66 is gevallen is niet toegelicht.”

Kiezer is duidelijk geweest 70% van de kiezers wil randwegen

De kiezer is zeer duidelijk geweest wat zij verwacht de komende 4 jaar. Van het Kieskompas hebben wij een analyse ontvangen. Voor Woerden is het 14.970 keer ingevuld. Het aantal unieke gebruikers ligt tussen de 40% en 60% en is een zeer goede graadmeter van wat de kiezer wil. Een aantal verkiezingsthema’s zijn in onderstaande tabel uitgelicht (tabel is hier als PDF te downloaden).

70% van de kiezers wil randwegen

 

In het midden (donkergrijs) is aangegeven wat de kiezers willen. Links en rechts daarvan is te zien wat het standpunt is van de politieke partijen. Opvallend is dat het CDA, CU/SGP en D66 op heel veel thema’s niet dezelfde standpunten hebben. Grote overeenkomsten hebben wel het CDA, VVD, LijstvanderDoes en Inwonersbelangen. De laatste combinatie heeft een meerderheid in de gemeenteraad en komt grotendeels overeen met wat de kiezers willen.

Waar komt de coalitie mee?

Inwonersbelangen is dan ook zeer benieuwd hoe het coalitieakkoord van CDA, D66, CU/SGP en LijstvanderDoes eruit komt te zien. Er zal op heel veel standpunten door deze partijen ingeleverd moeten worden om tot een akkoord te komen. Of komen de kiezers bedrogen uit? En komt er een nietszeggend akkoord. Met als excuses dat alle partijen water bij de wijn moesten doen om tot een coalitie te kunnen komen. De kiezer is duidelijk geweest, 70% van de kiezers wil randwegen. Dit zal minimaal in het coalitieakkoord terug moeten komen.