adresgebonden afvalpas

Afvalpas strijdig met privacy

Adresgebonden afvalpas en chips in containers kunnen leiden tot miljoenenboete

In het Algemeen Dagblad van 13 september wordt in een artikel aangegeven dat gemeente Arnhem op de vingers wordt getikt door het gebruik van een adresgebonden afvalpas. De Autoriteit Persoonsgegevens legt gemeente Arnhem een boete op.

De afvalpas in Woerden is net als de pas in Arnhem adresgebonden. Ook de chips die in de afvalcontainers worden gemonteerd zijn adresgewonden. Het artikel geeft aan dat de maximale boete €820.000,- is. En dat dwangsommen in de miljoenen kunnen lopen.

adresgebonden afvalpas

Vragen over adresgewonden afvalpas in gemeente Woerden

Naar aanleiding hiervan wil Inwonersbelangen weten hoe het in gemeente Woerden zit. Zij heeft daarom het college de volgende vragen gesteld:

  1. Is de systematiek van de adresgebonden afvalpas die gebruikt wordt in gemeente Arnhem dezelfde als in Woerden? Denk hierbij aan het grofvuil bij het afvalstation of de ondergrondse containers?
  2. Is de systematiek van adresgebonden chips die in de container gemonteerd worden, dezelfde als die gebruikt wordt in de afvalpassen?
  3. Wat betekent de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het afvalbeheer in gemeente Woerden?
  4. Kan het college de zekerheid afgeven dat gemeente Woerden niet te maken krijgt met boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot het afvalbeheer?