Blauw terug op straat

Blauw terug op straat

Blauw terug op straat: herkenbaar en aanspreekbaar

Het voorstel om weer blauw terug op straat te krijgen is door een meerderheid in de gemeenteraad gesteund.

Blauw terug op straatAls gevolg van opheffing van de gemeentepolitie en de instelling van de Nationale Politie is de wijkagent verdwenen uit het straatbeeld. Hij is buurtregisseur geworden en koppelt partijen aan elkaar.

Handhaving van de openbare orde beschouwt de Nationale Politie niet meer als een kerntaak. Het wordt overgelaten aan de gemeentes of en hoe zij binnen hun gemeentegrenzen de openbare orde handhaven. Dat geldt ook voor veiligheid en leefbaarheid in de buurten en wijken.

Wel is toezicht en handhaving vanuit de gemeente mogelijk door middel van de inzet van Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s). De gemeenteraad heeft met een grote meerderheid het voorstel aangenomen om voor juni een plan op te stellen om in Gemeente Woerden te starten met vaste Boa’s in buurten, wijken en dorpen.

Onderzoek: Inwoners willen blauw terug op straat

Inwonersbelangen wordt veelvuldig benaderd door inwoners die zich zorgen maken over de openbare orde. Er kwamen uiteenlopende vragen en opmerkingen over wat men waarneemt. Waar kan ik terecht en zorgen naar als er overlast is, er te hard gereden wordt, vervelend gedrag op straat, als mensen zich niet willen houden aan regels en wetten. “Wie kan daar wat aan doen; bij wie moet ik zijn want de politie doet niks”..

Wij hebben daar straatonderzoek naar gedaan. De uitkomst daarvan is de wens dat het blauw weer zichtbaar en merkbaar terugkomt op straat. Een persoon, herkenbaar en aanspreekbaar; waar je bij terecht kun als je iets opvalt, overlast ervaart of verkeerde ontwikkelingen ziet. Een persoon die de mensen in de buurt kent en in gesprek met ze gaat en als het nodig is overgaat tot handhaving.

Plannen

Voor 2018 worden nu plannen gemaakt om te starten met vaste Boa’s in de wijk. Ons idee is dat de Boa’s hun tijd doorbrengen in de wijk. Dat ze vaste spreekuren hebben in het buurthuis en herkenbaar zijn voor de inwoners. De start is gemaakt waarmee de oren en ogen van de overheid terugkomen in onze wijken en buurten.