De begroting 2012, onze drie thema’s

September 2011

bomenkap

 

Inwonersbelangen heeft in de Woerdense raadsvergadering gereageerd op de begroting voor 2012. In de reactie is gekozen voor 3 thema’s, namelijk Veiligheid, Welzijn en Communicatie. Binnen het thema Veiligheid wordt onder andere gesproken over de VeiligheidsRegio Utrecht (VRU). Inwonersbelangen is van mening dat de burgemeester te laat wordt ingelicht sinds er geen gemeentepolitie meer is en de brandweer wordt aangestuurd door de VRU. Als voorbeeld wordt de sinds kort weer door Woerden rijdende chloortrein genoemd. Bij het thema Welzijn wordt voorgesteld dat de gemeente initiatieven van inwoners beter ondersteund. Bij Communicatie wordt gesproken over het beter inlichten en meer betrekken van inwoners bij beslissingen van de gemeente. Als voorbeeld wordt hierbij de grootschalige bomenkap gebruikt.

 

Een samenvatting:

  1. 0,5% OZB inzetten voor meer politieaandacht voor geweld en vandalisme door (jong)volwassenen
  2. De VRU moet Woerden vroegtijdig informeren en horen
  3. Visie op actieve burgerparticipatie en actief burgerschap
  4. Bezuinigen binnen welzijn&zorg betekent maatwerk maar ook investeren in integrale en informele netwerken ter voorkoming van zorgvraag
  5. Stel middelen aan inwonersgroepen beschikbaar die iets willen betekenen voor hun directe leefomgeving
  6. Communicatie met inwoners over ingrijpende moet structureel verbeteren; dit gaat te vaak mis
  7. Afvalbeheersplan moet uitsluitsel geven over de risico’s en de passende hoogte van de heffing.
  8. De echte bezuinigingen voor de komende jaren worden in juni besproken; kies voor de koninklijke weg en consulteer de inwoners vooraf en openbaar!
  9. Er mag geen koppeling tussen OZB, afvalstoffen en rioolheffing ontstaan onder het mom van gelijkblijvende lasten.
  10. De gemeentelijke dienstverlening moet voldoen aan de graadmeter van het ministerie.