Eerste ronde coalitiebesprekingen

Maart 2010

taart verdelenNa een lange en soms stevige campagne heeft de kiezer afgelopen woensdag gesproken. De uitslag is helder. De (voormalig) coalitiepartijen hebben zetels moeten inleveren, de (voormalig) oppositiepartijen hebben zetels gewonnen of zijn gelijk gebleven. Op basis van het protocol collegeonderhandelingen Woerden 2010 is het CDA, als grootste partij, gerechtigd het initiatief te nemen voor de coalitieonderhandelingen. De lijsttrekker van het CDA heeft dat gedaan door een uitnodiging te zenden aan de gekozen fracties voor een eerste gesprek op 4 maart. Ondergetekenden wensten echter op dat moment niet op deze uitnodiging in te gaan, omdat zij de verkiezingsuitslag eerst in eigen gelederen wilden bespreken en gezamenlijk -als winnaars van de verkiezingen- onderling een verkennend gesprek wilden hebben.

Wij nodigen u thans gezamenlijk uit voor een eerste gespreksronde, waarin partijen onder meer een reactie geven op de verkiezingsuitslag en waarin wordt besproken op welke wijze de coalitieonderhandelingen vorm gaan krijgen. De secretariële ondersteuning van deze bijeenkomst wordt door de griffie verzorgd.

Wij stellen voor dit overleg te houden op maandag 8 maart, 20.00 uur in de raadzaal van het Stadhuis van Woerden. Deze gespreksronde is in beginsel openbaar, derhalve zal de pers in kennis worden gesteld van de bijeenkomst en kunnen belangstellenden op de publieke tribune plaatsnemen. Wij zullen er zorg voor dragen dat de convocatie voor deze bijeenkomst wordt gepubliceerd op de website. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden op dinsdag 9 maart, om 18.00 uur. Hiervoor wordt een technisch voorzitter aangezocht.

In tegenstelling tot het protocol collegeonderhandelingen Woerden 2010 wordt deze bijeenkomst niet door de lijsttrekker van de grootste partij, het CDA, voorgezeten, maar door de nestor van de nieuwe raad de heer Cor van Tuijl. Hij zal als technisch voorzitter optreden vanwege zijn ruime ervaring en bewezen kwaliteiten als voorzitter.

Wij stellen voorts voor dat -conform het protocol- de fracties maximaal twee onderhandelaars afvaardigen voor de bijeenkomst van 8 maart. Het staat fracties uiteraard vrij wie zij daar voor aanwijzen.

Bij deze brief treft u een concept-agenda aan, die door de vergadering zal worden vastgesteld. Tevens is als bijlage bijgevoegd het protocol collegeonderhandelingen Woerden 2010, dat ook ter bespreking op de concept-agenda staat.