Geen windmolens bij woonwijken, aflevering …

22 mei 2015

windmolens2015Voor de zoveelste keer geeft de coalitie en het college in Woerden er blijk van afspraken te willen schenden. De afgelopen 10 jaar zijn de inwoners van Woerden duidelijk geweest. Géén windmolens bij woonwijken. Blijkbaar is iedere wethouders wisseling genoeg om weer te proberen om het onderwerp windturbines op de politieke agenda te zetten.

De werkgroep “Geen windmolens bij woonwijken” (GWBW) van Inwonersbelangen heeft de afgelopen 10 jaar duidelijk gemaakt dat windmolens bij woonwijken schadelijke effecten met zich meebrengen De slagschaduw en geluidsoverlast die windmolens bij woonwijken leveren zijn slecht voor de gezondheid. Rondom de rendementen van de windmolens lopen de meningen van de deskundigen uiteen. Veel deskundigen geven aan dat windmolens op land alleen rendabel zijn door de subsidies. De inwoners van Woerden willen geen windmolens of gaswinning bij woonwijken. Ook de minister heeft in het verleden een streep gezet door de plannen voor windmolens langs de A12 bij woonwijken.

De afgelopen periode is er een wisseling van wethouders geweest. Blijkbaar is dit weer aanleiding om een poging te wagen vanuit de coalitie/college om windmolens op de politieke agenda van Woerden te zetten. Inwonersbelangen vind dit een misser van de eerste orde. De inwoners van Woerden zijn duidelijk geweest: geen grootschalige windturbines in Woerden. Wat de Inwonersbelangen betreft, komt dit onderwerp nooit meer terug op politieke agenda. En roept alle partijen in Woerden op bestendige politiek te voeren.