Geld extra brug gaat naar onderzoekbureaus

Er had al een fundering kunnen liggen…

Na 30 jaar nog steeds verkeersproblemen

Het is januari 2020 en de hoogste tijd om te zorgen dat de discussie over een brug met een randweg stopt. Tijd om daadwerkelijk stappen te nemen. Eigenlijk al te laat, want het verkeer stroomt niet meer door, is onveilig en overlast van geluid en fijnstof is dagelijks onderwerp van gesprek in buurten en wijken. In 1987 was al duidelijk dat een westelijke randweg en extra brug over de Rijn noodzaak was. Dertig jaar later wordt er weer besloten om een extra onderzoek te doen.

Terugblik afgelopen 2 jaar: onderzoek naar locatie brug

Het verkiezingsthema voor 2018 was de westelijke randweg. In totaal worden er 18 raadsleden van de 31 gekozen met de belofte dat de westelijke randweg aangelegd wordt. Het kieskompas is ook duidelijk: van alle inwoners van gemeente Woerden wil meer dan tweederde dat de westelijke randweg er nu echt komt.

Helaas krijgen de partijen die door de verkiezingsuitslag het initiatief krijgen om een coalitie te vormen de aanleg van de westelijke randweg niet in het coalitieakkoord. Wel besluiten ze om voor meer dan half miljoen euro nieuwe onderzoeken te laten uitvoeren. Waar moet de extra brug over de Rijn komen?

Januari 2020 besluit vervolgonderzoek locatie brug

Uit het onderzoek komt een nieuwe locatie naar voren waar een brug kan komen. Geheel buiten de meegegeven kaders om komt de ingehuurde projectleider met de locatie Rembrandtbrug. In één van de participatiegroepen is deze locatie gesuggereerd. Het valt buiten de kaders omdat de geschatte investeringen hiervoor veel hoger zijn dan meegegeven. Ook moet het gebied volledig op de schop, waardoor realisatie weer vele jaren kan duren. Dit heeft de projectleider verzuimt om te delen aan de participanten. Voor meer dan kwart miljoen euro heeft de coalitie nu besloten om weer een onderzoek te doen. Waarbij op voorhand al duidelijk is dat de variant miljoen euro’s duurder is dan een Rietveldbrug.

Onderzoeken deze raadsperiode naar de miljoen euro

Er zijn de afgelopen 30 jaar heel veel onderzoeken gedaan. Diverse coalities weten telkenmale met wisselende argumenten de westelijke randweg tegen te houden. De huidige coalitie heeft nu al bijna €900.000,- uitgegeven aan externen. Tel daarbij op de ambtelijke inzet bij op en de miljoen euro wordt makkelijk overschreden. Hiervoor had de fundering van de brug er al kunnen liggen. Het enige wat de inwoner echt merkt is dat de OZB en andere belastingen in Woerden dit jaar weer fors stijgen.

Het wordt tijd dat Woerden weer rijd.

Wij willen dat uitvoering gegeven wordt aan de door de raad vastgestelde uitgangspunten van de vastgestelde verkeersvisie. Het verkeer zoveel als mogelijk om Woerden te leiden. Dat betekent aan de westkant een Rietveldbrug en een westelijke randweg. Tezamen kan er dan ook een bedrijventerrein gerealiseerd worden. De gemeente bezit deze gronden al. Aan de oostkant zijn er ook zeer dringende verkeersproblemen. Oplossing: de paralelbanen langs de snelweg door trekken en aansluiten op de ir Enschede weg.