Verkoop vuurwerk alleen op 31/12

Op 30 januari 2020 is er een Politieke avond in de raadszaal van de gemeente Woerden georganiseerd over het vuurwerk in Woerden.
Tijdens deze vergadering werd door de burgemeester Molkenboer het volgende aangegeven:

Vuurwerkbeleid wordt landelijk bepaald, de grootse overlast gaat ontstaan op het moment dat het verkoop van vuurwerk van start gaat. Daarnaast is het uitermate lastig om te handhaven aangezien een politieagent of een BOA het moet zien dat iemand vuurwerk afsteekt dan pas kan hier worden tegen opgetreden. Er zal hier een additionele wetgeving voor nodig moeten zijn/komen wil je hier effectief kunnen optreden en handhaven. Zodat het in bezit hebben van dergelijk vuurwerk op vast gestelde tijden strengen gehandhaafd kan worden.

Verkoop alleen op 31/12

Door Inwonerbelangen is tijdens deze bijeenkomst een vraag gesteld: Is het mogelijk om in de APV op te nemen dat de verkoop van vuurwerk beperkt kan worden op 31 december in plaats van drie dagen van te voren?
Antwoord dat is gegeven: Dat wordt landelijke bepaald de verkoop is in overleg met de vuurwerkbranche afgestemd en daar heeft de gemeente Woerden geen invloed op.

Verzoek aan college om verkoop op 31/12 op te nemen in APV

Onze vragen:

  1. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) wel degelijk de beleidsregels gewijzigd kan worden?

  2. Kan het college aangeven wat de mogelijkheden kunnen zijn om vuurwerk en de verkoop ervan in de APV te reguleren?

  3. De verkoop van vuurwerk kan gebonden zijn aan een verkoopvergunning hierin zou opgenomen kunnen worden dat de verkoop uitsluitend mag plaatsvinden op 31 december, kan en wil het college hierin actie ondernemen?

Lees hier ook het artikel hierover in het AD.