Erik

In memorie Erik Flore

Geheel onverwacht is ons commissielid Erik Flore overleden op 27 mei. De week ervoor was hij nog volop actief voor Inwonersbelangen. Actief aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering en politiek actief op de donderdagavond in het gemeentehuis. Dit is een onwerkelijk contrast met de leegte die hij nalaat.

Erik was er ineens. Erik was aanwezig. Erik was actief met de handen uit de mouwen. Dit zijn karaktereigenschappen die Erik kenmerkten. Vlak voor de verkiezingen kwam Erik bij Inwonersbelangen. Hij zette zich gelijk in. Was aanwezig bij de voorbereidingen voor de campagne. Stak zijn handen uit de mouwen met bijvoorbeeld het huis-aan-huis flyeren of het canvassen (op drukke locaties aanwezig zijn voor de verkiezingen).

Na de verkiezingen zag hij politiek actief zijn wel zitten. Zonder veel aarzelingen werd hij commissielid. Met zijn grote ervaring in de zorg bracht hij direct deskundigheid in het sociaal domein. Ook op andere terreinen bleek zijn ervaring van waarde. De combinatie van denkkracht en praktisch handelen werd zeer gewaardeerd. Namens Inwonersbelangen was hij ook bij diverse wijkplatformen aanwezig.

Het idee over inloopspreekuren was Erik ten voeten uit. Het stoorde hem dat tijdens de verkiezingen regelmatig gehoord werd dat de partijen op straat aanwezig waren, maar daarna 4 jaar onzichtbaar. Dit zou en moest anders. Dus Inwonersbelangen moest regelmatig op straat aanwezig zijn. Pragmatisch als Erik was lag er in korte tijd een planning. Sindsdien organiseren we één tot tweemaal per maand inloopspreekuren die goed bezocht worden.

Erik: het is krachtig maar veel te kort geweest.