Parkeerplaatsen

Terugblik gemeenteraad 8 juni 2023

Vorige week donderdag (8-6) was de maandelijkse raadsvergadering van gemeente Woerden. Er stonden weinig onderwerpen op de agenda. Terwijl we bijvoorbeeld al een tijdje uitkijken naar de eerste plannen voor 2024, de jaarrekening 2023 of de plannen voor de ambtelijke organisatie. Waarschijnlijk is het tekort aan medewerkers hier een oorzaak van. Hier vragen we al een aantal jaren aandacht voor. Naar aanleiding hiervan is een raadswerkgroep ingesteld die zich hierover buigt. Het college heeft toegezegd dat we binnenkort hier een voorstel voor kunnen verwachten. Tot slot blijven parkeerplaatsen tot debat leiden in de gemeenteraad.

Erik Flore 

Bij aanvang van de vergadering is er Erik Flore kort herdacht. Geheel onverwacht is hij op 27 mei overleden.

Insprekers

Nasir Lalout sprak namens de jongeren. Ze hebben het initiatief genomen voor het Johan Cruyff Court. Daarop heeft de gemeenteraad ruim een jaar geleden een motie aangenomen om dit te realiseren. De wethouder beaamde dat dit lang op zich laat wachten. Binnenkort, nog voor het zomerreces, komt ze met meer informatie hierover.

Maarten van Schaik kwam inspreken over de rookoverlast. Het gaat om rookoverlast veroorzaakt door bijvoorbeeld palletkachels. Een enkeling verwarmt daar van oktober tot april zijn of haar woning mee. Deze enkeling veroorzaakt veel rookoverlast in een wijk. Maarten van Schaik wil dat gemeente actie onderneemt. Vooral duidelijk maken dat dit heel veel overlast geeft, die hun woningen permanent verwarmen met houtstook, richting stokers. En dat je huis verwarmen met gas vaak goedkoper is. Lees meer op stookwijzer.nu.

3 van 5 de wethouders wonen niet in Woerden

In artikel 36a Gemeentewet staat dat wethouders in de gemeente dienen te wonen waar zij wethouder zijn. In bijzondere gevallen kan voor de duur van één jaar ontheffing worden verleend. Het college stelde voor om wederom 3 wethouders voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen. Nergens in het voorstel stond wat de bijzondere gevallen waren en wat eraan gedaan kan worden. Inwonersbelangen vindt dat wethouders in de gemeente moeten wonen en zich aan de wet moet houden. Om zo de beste binding te hebben met wat er lokaal leeft en speelt. En heeft een wethouder zich niet aan de wet te houden, ook wetten die betrekking hebben op zichzelf?

Bestemmingsplan Watermolenlaan 1

Middelland noord wordt verder ontwikkelt. De eerste opleveringen van de Houttuinlaan zijn geweest en de voltooiing is in zicht. De volgende fase is de Watermolenlaan 1. Hier kun je plannen lezen. Hiermee worden circa 145 woningen gerealiseerd.

Parkeerplaatsen

Aantal parkeerplaatsen Watermolenlaan 1

Het twistpunt in de gemeenteraad is het aantal parkeerplaatsen per woning. Een aantal partijen hebben een visie dat er in de toekomst fors minder auto’s zullen zijn. Deelauto’s en andere vervoersmogelijkheden zullen het autobezit fors terugdringen. Wij hebben de indruk dat deze politieke partijen geloven in de maakbaarheid van de maatschappij. Terwijl 70% van de reiskilometers met de auto worden gemaakt en 30% van werkenden alleen met de auto bij hun werk kunnen komen. Een ander deel van de politieke partijen in de gemeenteraad ziet dat het autogebruik en bezit blijft stijgen. Op zijn minst gelijk blijft. Er zijn diverse voorstellen gedaan om meer parkeerplaatsen te krijgen bij de Watermolenlaan 1. Helaas is de meerderheid van de gemeenteraad van mening dat er fors minder nodig zijn in de toekomst.