Rijnstraat

Veilige Rijnstraat

Afgelopen zaterdag was het weer zo’n dag dat er problemen ontstonden in de Rijnstraat. Het is er niet veilig doordat alle soorten verkeer (fietsen, auto’s, scooters en willekeurig geparkeerd) en terrassen voor chaotische situaties veroorzaken. Oorzaak is dat het college geen keuzes maakt over de Rijnstraat.

De hele week problemen in de Rijnstraat

De problemen zijn er de hele week, maar hebben een extra dimensie op woensdag – marktdag en in de weekenden wanneer er ook vele voetgangers zijn die vaak gebruik maken van de terrassen. De ongehoorde zwarte scooters die het te bont maakten bij het optreden van de koren vanwege het Shanty festival zijn de druppels die de emmer doen overlopen. Afgelopen maart was er zelfs een vechtpartij.

Dit is al jarenlang een enorme ergernis van inwoners/toeristen en ondernemers, en het wordt steeds erger. Inwonersbelangen krijgt hier vele klachten/opmerkingen over waarom er niet ingegrepen wordt.

Een greep uit de klachten

 • De zak paal die iedereen met een vinger kan bedienen (zins kort opgelost)
 • De pasjesregeling: wie mag en hebben nu eigenlijk de toegangspas?
 • De onduidelijkheid van de borden (tijd dat de paal niet gebruikt kan en mag worden)
 • De inzet van optredende parkeerwachters c.q. handhavers
 • Het afsluiten bij festival activiteiten d.m.v. hekken
 • Het tegen de richting in rijden
 • Het hebben van duidelijke fietsplekken en het tekort aan rekken
 • Het laad en losbeleid?
 • Is het een wandelgebied?
 • Is het een fietsstraat?
 • Is het een bromfietssnelweg?
 • Is het een gewone weg?
 • Is het een snelfietspad voor flits bezorgers?
 • Is het een gevaarlijke plasgoot?
 • Is het een parkeerterrein?
 • De verwarring en chaos op onze woensdag, marktdag?
 • Is dit gastvrijheid in de Hoofdstad van het Groene Hart ?
 • Hoe kunnen ondernemers goed functioneren?
 • Hoe kunnen evenementen veilig plaatsvinden?

Vragen

Voor Inwonersbelangen is bovenstaande reden om het college de volgende vragen voor te leggen:

 1. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat de huidige situatie niet meer oké is?
 2. Komen erbij het college deze signalen ook binnen, van inwoners en ondernemers?
 3. Zo ja wat heeft het college met deze signalen gedaan?
 4. Weke stappen gaat het college ondernemen om een gast en verkeersvrije situatie te regelen?
 5. Op welke termijn kunnen we voorstellen van het college verwachten om de Rijnstraat de verblijfsstraat te maken die het verdient ?