Bomen

Meer bomen en groen

Voorstel voor 2500 meer bomen

Inwonersbelangen wil dat de gemeente meer bomen gaat planten, zodat er eind volgend jaar 2.500 meer bomen zijn dan nu. Hiervoor komt er een voorstel op 6 juli 2023 in de gemeenteraad. Om zeer veel redenen zijn bomen en groen van belang. Het is goed voor het welzijn van mensen als zij wonen in een groene leefomgeving. Het neemt CO2 op, filtert fijnstof en draagt daarbij aan de klimaatdoelstellingen. Bij warm weer werken bomen verkoelend. Tot slot  draagt de vergroening bij aan de klimaatadaptatie.

De Groene Brug

Om eens te kijken wat er zoal gebeurt, heeft Inwonersbelangen een initiatief bezocht. Tussen Haanwijk en de Potterskade worden plannen gemaakt voor een nieuw bos: De Groene Brug. Johan Griffioen is betrokken bij het initiatief. Hij woont aan de Haanwijk en achter zijn huis is hij zelf al begonnen met het planten van bomen. Ook zijn buren hebben bomen gepland. Bij elkaar gaat om circa 3 tot 4 hectare wat zich zal ontwikkelen tot een klein bos.

Jonge aanplant voor het bos

Gebied zeer geschikt voor bomen

Het gebied waar de initiatiefnemers met plannen bezig zijn voor de Groene Brug is zeer geschikt voor bomen. Hier heeft de Rijn gemeanderd. De grond bestaat veelal uit klei en zand of klei en veen. Veel soorten bomen kunnen zich hier goed op ontwikkelen. Er kan dus een divers bos ontstaan. Bijkomend voordeel is dat gemeente Woerden al wat grond in bezit heeft van de beoogde locatie. En wat er geworven zou moeten worden is relatief goedkoop.

Mooi recreatiegebied

De Groene Brug kan zich ontwikkelen tot een mooi recreatiegebied. Daarmee ook kansen biedt voor flora en fauna. Met de realisatie van de Groene Brug komt ook de wens van Inwonersbelangen een stap dichterbij. Gemeente Woerden heeft meer bomen en groen nodig.