Hondenbelasting

Terugblik gemeenteraad 6 juli

Hondenbelasting wordt afgeschaft

Op 6 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De goedkeuring van de jaarrekening 2022, voorjaarsnota en kadernota stonden op de agenda. Met de voorjaarsnota wordt gerapporteerd over de tussenstand van 2023 en waar het college om bijsturing vraagt. In de kadernota worden de belangrijkste zaken voor de begroting 2024 vastgelegd. De begroting zelf wordt in november vastgesteld door  de gemeenteraad. Na jaren volhouden door Inwonersbelangen was er eindelijk een meerderheid die de hondenbelasting wil afschaffen!

Vragen over starten gebiedsproces windmolens Harmelen-Reijerscop

Inwonersbelangen heeft vragen gesteld over het moment waarop het gebiedsproces voor de windmolens in Harmelen start. Het college van Lijst van der Does, CDA, PVDA-GroenLinks en CU/SGP hebben besloten dat er in Harmelen 4 windmolens van 270 meter hoog moeten komen. Met het gebiedsproces willen deze partijen met de inwoners nagaan hoe ze er kunnen komen. Gedachten als financieel profiteren zouden volgens deze partijen het draagvlak verhogen. Inwonersbelangen heeft dit ook bij andere gemeenten gezien en het profiteren valt in de praktijk fors tegen. De stem van de inwoners van Harmelen moet gehoord worden. Bijna 80% wil geen windmolens en die moeten er dan ook niet komen.

windmolens

Vlak voor zomervakantie hebben alleen de bewoners aan de Reijerscop in Harmelen een uitnodiging ontvangen om mee te denken over het gebiedsproces. Daarbij was de reactietermijn maar 7 dagen. Dit is niet hoe het afgesproken is. De gemeenteraad heeft al eerder aangegeven dat dit soort gevoelige processen niet in de vakantie moet plaatsvinden? En hoe is dit te rijmen met de raad die uitgesproken heeft dat het college vertrouwen in de Reijerscop moet herstellen? En dan ook nog de vraag waarom alleen de bewoners aan de Reijerscop uitgenodigd zijn? Het gaat immers om alle inwoners van Harmelen.

Reden om dit voor te leggen aan het college. De beantwoording liet te wensen over. Het geeft de indruk dat het gebiedsproces een moetje is welke afgevinkt moet worden. Daarna kunnen de windmolens geplaatst worden. Inwonersbelangen blijft zich hiertegen verzetten. In het verleden <link>, nu en in de toekomst.

Afschaffen hondenbelasting opgenomen in de kadernota

Al jaren pleit Inwonersbelangen voor het afschaffen van de hondenbelasting. Vorig jaar kwam het voorstel om het af te schaffen 1 stem tekort. Nu haalde het voorstel wel een meerderheid. En dat is op een aantal punten een goede zaak.

Ten eerst is hondenbelasting een specifieke belasting. Op geen enkele andere wijze kennen wij in Woerden een dergelijke specifieke belasting. Niet voor katten, andere huisdieren, paarden, fietsen of wat je ook maar verzinnen kan. Daarbij komt dat 81% van de Nederlanders deze belasting wil afschaffen. Dus ook veel niet hondenbezitters vinden dat deze specifieke belasting afgeschaft moet worden. Tot slot levert de hondenbelasting niet veel op voor gemeente Woerden. Ondanks dat het kostendekkend moest zijn waren de opbrengsten in 2021 €74.000,- tegenover gemaakte kosten van €69.000,-. Tevens de vraag of het niet verwoorden is tot een werkgelegenheidsproject. Er is immers ambtelijke capaciteit voor nodig. De ambtelijke capaciteit kan beter voor andere zaken aangewend worden.

Kijk hier terug op de raadsvergadering.