oplaadpalen

Nieuwe lantaarnpalen graag met oplaadpunten

Onlangs heeft het college aangekondigd dat de lantaarnpalen in gemeente Woerden vernieuwd gaan worden. Dit omdat de huidige het te vaak niet doen. Met allerlei nadelige gevolgen, zoals bijvoorbeeld een gevoel van onveiligheid. En er zijn mooie andere effecten te halen zoals LED-lampen die minder energie gebruiken of ander sortig licht geven waardoor de natuur minder verstoord wordt. Er is nog een ander effect te behalen die niet benoemd wordt. Namelijk de lantaarnpalen kunnen ook voorzien worden van oplaad mogelijkheden voor elektrische voertuigen.

Amendement Laadpalenbeleid

In november 2021 is het amendement Laadpalenbeleid aangenomen. Hiermee is besloten dat hiervoor in het tweede kwartaal 2023 een raadsvoorstel komt. De komende jaren worden meerdere gebiedsontwikkelingen/woningbouwprojecten gestart en het toepassen van laadlantaarnpalen ligt daarbij voor de hand, maar het is vooralsnog voor ons geen vanzelfsprekendheid dat er laadlantaarnpalen worden aangelegd. Bij de ontwikkeling van wijken zoals Snellerpoort en het stationsgebied vragen we om de aanleg van deze palen vast mee te nemen zonder dat er al beleid voor heel Woerden is vastgesteld. Meerdere gemeentes hebben inmiddels een laadpalenbeleid ontwikkeld en vastgesteld en daarmee een versnelling van het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte kunnen bewerkstelligen. 

Laadpalenbeleid onderdeel van nieuwe lantaarnpalen?

Inwonersbelangen heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Komt er dit kwartaal een raadsvoorstel voor het laadpalenbeleid?
  2. Zijn de nieuwe lantaarnpalen onderdeel van het laadpalenbeleid?
  3. Worden of zijn er commerciële partijen benaderd die brood zien in het exploiteren van combinaties van lantaarnpalen met laadpalen?
  4. Wordt er aangestuurd om synergievoordelen door het combineren van de nieuwe lantaarnpalen met laadpalen? En zijn er mogelijkheden om zo de kosten voor gemeente Woerden te verlagen voor de nieuwe lantaarnpalen?
  5. Is het interessant om ook laadpalen voor andere voertuigen dan auto’s te realiseren?
  6. Gaat het college na plaatsing van de laadlantaarnpalen de bestaande oplaadpunt(en) ook (laten) verwijderen, zodat dit voor het straatbeeld ten goede komt en de parkeerplaatsen weer vrij komen?