Inspraak verkeerssituatie Harmelen

16 oktober 2015
De randweg in Harmelen is nu een half jaar volledig in gebruik. De Dorpsstraat wordt aangepast van een doorgaande provinciale weg naar een weg in een woonwijk. De inwoners en (landbouw)bedrijven beginnen gewend te raken aan de nieuwe routes om in, uit en langs Harmelen te komen. Helaas constateert Inwonersbelangen dat er nog enkele knelpunten in de verkeersafwikkeling zijn die overlast opleveren voor de Harmelense bevolking. Gelukkig zijn er ook oplossingen denkbaar. Elk heeft daarbij zo zijn voors en tegens.

Inwonersbelangen roept inwoners van Harmelen op om hun stem te laten horen in de Commissie Ruimte van 12 november a.s. over de verkeerssituatie in Harmelen.

De problemen betreffen het blijvende landbouwverkeer dwars door het dorp, de verkeersdruk op Haanwijk en bij de Groenendaal is er onvrede over sluipverkeer. Voor Haanwijk was de verwachting dat het autoverkeer zou verminderen. Dat is echter niet gebeurd. Door het grote aantal auto’s blijft het gevaarlijk voor de vele wandelaars (o.a. honden uitlaten!) en fietsers (schoolgaande jeugd!). Het is niet voor niets dat het College van B&W heeft gesteld dat de ontsluiting van de door haar voorgestane nieuwbouwlocatie niet via Haanwijk mag plaatsvinden!

Op dit moment zijn er verschillende meningen, ideeën en oplossingen. Bij de Groenendaal beroepen inwoners zich erop dat er toegezegd is dat deze afgesloten zou worden na opening van de randweg. Een andere groep inwoners ziet juist in het openhouden van de Groenendaal een oplossing. Voor het landbouwverkeer ziet een inwonerswerkgroep de oplossing om tractoren wel toe te staan op de randweg, iets wat de provincie tot nu toe niet wil. Zeker met het vooruitzicht dat de maximale snelheid voor tractoren binnenkort omhoog gaat. Met een aansluiting van de Oude Kerkweg op de randweg zou ook het tractorverkeer van en naar Montfoort haar weg vinden via de randweg. Dit laatste is een oplossing waarmee inwoners komen om de auto’s een goede ontsluiting te bieden. Hiermee wordt Haanwijk ontlast en kan Groenendaal autoluw gemaakt worden, aldus inwoners.

Inwonersbelangen heeft de verkeerssituatie in Harmelen op de agenda van de Commissie Ruimte van 12 november a.s. laten zetten. Hier kunnen inwoners inspreken, hun mening kenbaar maken en hun ideeën delen met de Raadsleden. Met de stem van de inwoners kunnen de Raadsleden een standpunt innemen of, en zo ja, welke acties en besluiten genomen moeten worden.

De Commissie Ruimte op 12 november begint om 20.00 uur.

Aanmelden om in te spreken kan bij de Raadsgriffie: raadsgriffie@woerden.nl

Schermafbeelding 2015-10-16 om 15.50.13