Klacht over hondenuitlaatveld nabij Koningshof (Harmelen)

25 januari 2015

hondenuitlaatveld

Maart 2013 heeft de Raad gevraagd om een nieuw hondenbeleidsplan. In reactie hierop heeft het College met 13R.00111 het Hondenbeleidsplan 2015-2015 aangekondigd. Dit is in november 2013 gereed gekomen en met datum 16-12-2013 gepubliceerd. Het beleid is per 1 januari 2015 in uitvoering genomen.

8 Januari 2015 heeft de bewoner van de Koningshof 11 te Harmelen, mede namens de bewoners van Koningshof 12,13 en 14, jegens de Raad zijn verrassing uitgesproken dat het bij de kinderen in gebruik zijnde gemeentelijke grasveld achter de woningen Koningshof 11 t/m 14 de status “hondenuitrenveld” heeft gekregen.

De bewoner van de Koningshof 11 wendt zich met zijn klacht tot de Raad, omdat de gemeente, vertegenwoordigd door de heer D. Roock, hem in reactie op een door hem in- gevuld contactformulier geconfronteerd heeft met een voldongen feit.

De ingekomen brief heeft als behandelvoorstel meegekregen: “Cie. Ruimte – Overlaten aan de individuele fracties”. Met dit behandelvoorstel wordt de klacht van de burger ‘over de muur gegooid’.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

  1. Had de betreffende bewoner -geen hondeneigenaar, maar wel direct betrokkene- anders dan via de publicatie in de ‘Woerdense Courant’ op de hoogte kunnen zijn van het voorgenomen nieuwe hondenbeleid? Hoe is de communicatie met direct betrokkenen vorm gegeven?
  2. De bewoner heeft zich met zijn klacht over de afhandeling van zijn vraag in eerste instantie gewend tot de Raad. Wat zou de reactie van het College zijn geweest als hij zich daarvoor niet tot de Raad, maar tot het College zou hebben gewend?
  3. Welke stappen kan en wil het College nemen om in een onverhoopt volgend geval van een aan de Raad gerichte klacht deze gecoördineerd af te handelen?