Staat juridische geschil volledige opening randweg Harmelen in de weg?

19 januari 2015

Randweg Harmelen_trace_8a

Vorig jaar december is een deel van de randweg om Harmelen open gegaan. Bij de opening is ook medegedeeld dat begin januari het laatste deel (oostelijk deel, ook wel tracé 8a genoemd) open zou gaan. Bij inwoners leven sindsdien veel vragen.

Inwoners geven aan dat er diverse toezeggingen zijn gedaan bij het maken van de plannen. Bijvoorbeeld het autoluw maken van de Groenendaal. Iets wat niet het geval bleek bij de opening. Een ander voorbeeld is een talud om lichttoetreding van auto’s op de woningen (vanuit het tracé 6a) in Haanwijk af te schermen. Er is geen talud aangelegd.

De verbinding aan de oostkant (tracé 8a) is nog steeds niet opengesteld. Een mogelijke oorzaak, die Inwonersbelangen vernomen heeft, is dat er een geschil is ontstaan tussen de gemeente en de aannemer. Er is mogelijk verkeerd zand gebruikt om een optimaal zandbed voor tracé 8a te verkrijgen. De aannemer zou nu geen garantie willen geven omdat het zand niet genoeg is ingeklonken. Doordat de gemeente en de aannemer nu in een juridische strijd verwikkeld zouden zijn gaat het oostelijke deel van de randweg niet open.

Inwonersbelangen heeft aan het college gevraagd welke toezeggingen tijdens ontwerp en bouw van de randweg gedaan zijn aan inwoners en bedrijven. En welke wel en welke niet gerealiseerd zijn. Ook is de vraag gesteld of er een geschil is met de aannemer waardoor het oostelijke deel van de randweg niet opengaat.

De vragen kunt u hier: Downloaden