Welzijn Woerden

Goede lange termijn afspraken voor Welzijn Woerden noodzakelijk

Welzijn WoerdenInwonersbelangen maakt zich zorgen over de financiële situatie bij stichting Welzijn Woerden. Deze welzijnsorganisatie heeft onlangs aangegeven bij de gemeente Woerden andere financiële en inhoudelijke afspraken te moeten maken. Langlopende huurcontracten van Welzijn Woerden zijn daarom eenzijdig door de welzijnsorganisatie opgezegd. Daarover is onrust ontstaan bij met name de gebruikers van deze diensten. En bij  de vrijwilligers die bij de activiteiten een belangrijke taak hebben.

Herhaling met voorganger Welzijn Woerden voorkomen

Een herhaling van eerdere perikelen bij de voorganger van Welzijn Woerden, Plein2 moeten voorkomen worden. Dat ging over de rand van de afgrond. En daardoor kwam het voortbestaan van de welzijnsactiviteiten voor jong en ouder Woerden in het geding. Om een rampenscenario te voorkomen heeft het college naar aanleiding van vragen van Christenunie/SGP, dat dit onderwerp op de agenda zette, en Inwonersbelangen dat deze vragen omarmde, actie ondernomen op de op korte termijn geplande welzijnsactiviteiten in de wijken en dorpen gewoon door te laten gaan.

Het is echter van het grootste belang dat er meteen ook gekeken wordt naar de langere termijn. Inwonersbelangen wil dat de ambities die Welzijn Woerden heeft worden bijgesteld naar doelstellingen die qua begroting haalbaar zijn en tevens maatschappelijk van belang én verantwoord zijn. Als daar keuzes in gemaakt moeten worden dan is dat zo. Voor nu en voor later. Bij het maken van keuzes moet rekening gehouden worden met de vele succesvolle activiteiten die er nu zijn en met de inbreng van de vrijwilligers die de belangrijke taken van Welzijn Woerden in de kernen uitvoeren.

Bovendien is Inwonersbelangen ter ore gekomen dat er nauwelijks naar de ervaringen van de gebruikers wordt gevraagd en de vrijwilligers onvoldoende worden gehoord. Inwonersbelangen adviseert het college en Welzijn Woerden in gesprek te gaan met de gebruikers en de vrijwilligers om oplossingen te bedenken voor de toekomst.

Welzijn Woerden toekomstbestendig karakter

Inwonersbelangen verlangt van het college van B&W van de gemeente Woerden dan ook dat afspraken op alle genoemde punten een toekomstbestendig karakter zullen krijgen.