geluidswerende maatregelen a12

Geluidswerende maatregelen A12 Woerden | Harmelen

geluidswerende maatregelen a12
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat

Een van de minpunten van wonen in het mooie en groene dorp Harmelen is de geluidsoverlast van de A12. Diezelfde geluidsoverlast ervaren ook de Woerdenaren in Molenvliet. Het is daarom dat Lijst van der Does en Inwonersbelangen aan de gemeente het voorstel doen om na te gaan welke geluidswerende maatregelen mogelijk en haalbaar zijn om de geluidsoverlast te reduceren. Dit geldt ook voor het fijnstofprobleem.

Inventarisatie 2005

Geluidswerende maatregelen A12In 2005 heeft Inwonersbelangen zelf een inventarisatie gedaan in gemeente Woerden. Hieruit kwam naar voren waar veel geluidsoverlast ervaren wordt. Dit hebben we toen vervolgens vertaald naar een kaart. Op die kaart zien we dat met name bewoners in Harmelen en Molenvliet veel overlast ervaren.

De wegbeheerder stelde echter dat er geen sprake was van normoverschrijding en dat hij daarom geen maatregelen wilde nemen. In de jaren is de A12 uitgebreid van 2 naar 3 banen. Nu zijn het er zelfs al 4. Daarbovenop is ook nog de maximumsnelheid verhoogd van 120 km/uur naar 130.

Geluidsbelasting en geluidswerende maatregelen A12

Geluidswerende maatregelen nemen is een lastige aangelegenheid. Deskundigen hanteren het begrip “geluidsbelasting aan de gevel”. Hiervoor zijn normen opgenomen in de wet -en regelgeving. Daarbij wordt dan weer onderscheid gemaakt tussen bestaande situaties en nieuw te bouwen huizen. Voor nieuwe huizen (vanaf halverwege de jaren 90) zijn de regels strenger dan voor bestaande woningen. Daarom werd bijvoorbeeld de geluidswal langs Veldhuizen (De Meern) doorgetrokken tot aan het benzinestation Bijleveld. Voor de bestaande woningen (van voor de jaren 90) gelden minder strenge wettelijke normen. Vandaar dat de overlast hier “binnen de norm valt”.

Onderzoek overlast A12 in kaart brengen

Vast staat dat in de afgelopen 10 jaar de overlast van de A12 toegenomen is. De vraag is of de hoeveelheid fijnstof en geluidsoverlast inmiddels wèl de normen overschrijden. (En natuurlijk telt ook gewoon de vraag “hoe ernstig is de overlast”).
Met de resultaten van zo’n onderzoek kunnen we naar de wegbeheerder om hem te bewegen maatregelen te nemen zodat in dat opzicht de leefbaarheid in Harmelen en Molenvliet verbetert.