Meerderheid gemeenteraad Woerden voor winkels open op zondag

3 september 2015

Zondagsopening 2014_11_25Met verbazing las Inwonersbelangen in het AD het artikel van Dennis L’Ami over winkelen op zondag. VVD en Sterk Woerden laten weten zich te storen aan het gebrek aan handhaving van de zondagsrust. “Wij zijn voor vrije keus van zondagsopenstelling”, aldus de VVD bij monde van Reem Bakker. “Begrijp me goed, wij willen niet dat de bouwmarkten op zondag gesloten zijn” meldt Sterk Woerden.

Wat moeten we daarmee? Sinds de verkiezingen zijn er een aantal debatten geweest over het thema zondagsrust. Ondernemers en een wethouder zijn erop gesneuveld. Er zijn, onder andere door Inwonersbelangen, moties ingediend met als doel de detailhandel meer ruimte te gunnen met betrekking tot de zondagsopenstelling. Vervolgens hebben zowel de VVD als Sterk Woerden zich middels hun stemgedrag geschaard rond de verdedigers van de zondagsrust met als gevolg de situatie zoals we die nu kennen. Is dat wat Woerden wil? Nee!

Kunnen Sterk Woerden en de VVD er wat aan doen? Ja. Hoe? Door de nieuwe motie over de zondagsopenstelling die Inwonersbelangen gaat indienen wel te steunen. Die motie samen met Inwonersbelangen opstellen is waar we Bom & Bakker van harte toe uitnodigen.