Leidstraatweg in Harmelen

Onveilig parkeren Leidsestraatweg in Harmelen

Levensgevaarlijk om er te parkeren

Enige jaren geleden heeft RWS de zoutopslag verwijderd aan de Leidsestraatweg in Harmelen. De gemeente heeft aan de inwoners aan de Leidsestraatweg gevraagd hoe er aan de ontstane ruimte invulling gegeven kan worden. De inwoners gaven aan dat het  levensgevaarlijk was op de N198 om langs de weg voor de huizen te parkeren. Daarom wilden ze parkeerplaatsen hebben. Dit heeft geleid tot vijf parkeerplaatsen.

Lees hier het artikel in het Algemeen Dagblad.

Veel ongelukken Leidsestraatweg in Harmelen

De afgelopen jaren zijn er meerdere ongelukken  gebeurd (het afgelopen jaar zijn er 4 auto`s in elkaar gereden). Veelal gevallen met materiële schade. Daarom heeft een inwoner aan de Leidsestraatweg contact opgenomen met de gemeente Woerden en de volgende vraag gesteld: Kan de parkeerplaats tegenover nummer dertien uitgebreid worden met zes of zeven plaatsen. De aanleiding is omdat er het zoveelste ongeluk is gebeurd langs de weg voor de huizen aan de Leidsestraatweg N198.

Het antwoord vanuit de gemeente luidde:

“De gemeente Woerden heeft het beleid dat we geen groen vervangen voor grijs. Daarnaast stimuleren we met het uitbreiden van parkeergelegenheid het autobezit, iets wat we als gemeente willen terugdringen. We zullen dus geen extra parkeergelegenheid creëren.”

De parkeerplaats aan de overkant met 5 parkeerplekken

Onbegrip dat groen voor veiligheid gaat

Inwonersbelangen begrijpt niet dat groen voor veiligheid van mensen gaat. De ruimte is aanwezig aan de overzijde en zal voor een veiliger omgeving zorgen. De verkeersdrukte aan de N198 is toegenomen dit komt mede door de rondweg, het industrieterrein en de toekomstige uitbreiding zal de verkeersdrukte alleen nog maar toenemen. Bovendien kan de parkeerplaats van grasdallen/bermblokken voorzien worden. Hier groeit gras doorheen. Jeanet de Mari: “Moeten er eerst zware ongevallen plaatsvinden alvorens tot actie wordt overgegaan?”

Reden voor vragen over de Leidsestraatweg in Harmelen

Inwonersbelangen heeft naar aanleiding van de onveilige situatie vragen gesteld aan het college. De vragen zijn:

  1. Zijn er bij het college ook signalen binnen gekomen over de vele ongelukken welke hebben plaatsgevonden?
  2. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat er tegenwoordig geen politie meer komt als er alleen blikschade is? Waardoor het overzicht van het aantal ongevallen  niet meer juist in beeld is?
  3. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat als er extra parkeerplaatsen aan de overzijde worden gerealiseerd de veiligheid meer wordt gegarandeerd voor haar inwoners?
  4. Is het college het met Inwonersbelangen eens dat als er grasdallen/bermblokken worden geplaatst, waarmee, door de extra verhardingen,  tegelijkertijd een natuurlijke uitstraling wordt behouden?