Openbare ruimte Harmelen in slechte conditie

In 2016 heeft er onder andere een reconstructie en vernieuwing plaatsgevonden aan de Dorpstraat in Harmelen, zie ook de afbeelding hieronder. In de periode erna is verschillende keren het straatwerk in het gehele dorp geopend. Inwonersbelangen heeft hierover meerdere keren vragen gesteld inzake de gesteldheid van de openbare ruimte in Harmelen. Met als onderwerp: “Communiceren we nog met elkaar?” “Het straatwerk gaat weer open!”

Nieuw straatwerk in Harmelen 2016
Nieuw straatwerk Kalverstraat in Harmelen 2016

Altijd wegwerkzaamheden in Harmelen

In Harmelen zijn er altijd werkzaamheden in de openbare ruimte. Sinds de reconstructie van de Dorpstraat en daarna de Kalverstraat zijn er continu wegwerkzaamheden. Zo is er ruim een jaar gegraven voor glasvezel. Zijn er recentelijk aanpassingen in de Dorpstraat uitgevoerd. Hebben bewoners hun zorgen geuit over de slechte kwaliteit van de Ambachtsheerelaan. De afgelopen jaren zijn er keer op keer graafwerkzaamheden uitgevoerd en vaak betreft het ook in nieuwe wegen. Niet alleen het mooie aanzicht gaat verloren ook de kwaliteit van de openbare ruimte gaat achteruit. Het graven en weer terugleggen van klinkers gaat nooit zo goed als het de eerste keer is gelegd. Vaker nog ontstaan er nodige oneffenheden en mogelijk gaten in de weg. Met alle risico’s voor voetgangers en fietsers. 

Afgelopen weken weer wegwerkzaamheden

In de afgelopen weken zijn er weer wegwerkzaamheden uitgevoerd in de Kalverstraat, Uitweg, Kerkweg en Bernhardlaan. Deze zijn nog niet afgerond. Hier zien we dat mooi asfalt voor een deel vervangen wordt door klinkers. Hierover moeten de fietsers, zie de afbeelding hierboven rechts. Niet alle aansluitingen op het “oude” asfalt is even netjes. Na verloop van tijd zullen een deel van de klinkers verzakken. Waardoor een straat met de nodige gaten gaat ontstaan. Dit zal ook weer de nodige risico’s voor fietsers met zich meebrengen.

Bij oplevering door de aannemer ziet het er netjes uit. Voor iedereen is het duidelijk dat dit na een half jaar al niet meer het geval is. Zo wordt de grond eronder niet hetzelfde aangestampt als toen de oorspronkelijke weg werd aangelegd. Verzakkingen zijn met deze werkwijze onvermijdbaar.

Straatwerk Kalverstraat voor de tweede of derde keer op de schop sinds 2016

Vragen over de openbare ruimte Harmelen

Werkzaamheden zijn onvermijdelijk en moeten uitgevoerd worden. De vraag is hierbij hoe voorkomen wordt dat er verzakkingen na verloop van tijd ontstaan? Wie is er verantwoordelijk? Hoe de gemeente dit voorkomt en de naleving ervan handhaaft.

De vragen zijn:

  1. In uw eerdere beantwoording op onze vragen wordt aangegeven dat de aannemer een garantie van 1 jaar geeft op eventuele verborgen gebreken/verzakkingen. Hoe is het geborgd als in het zelfde tracé grondroerende activiteiten door meerdere partijen plaatsvinden wie is er dan verantwoordelijk?

  2. Wordt er door de toezichthouder van de gemeente ook tussentijdse opname gedaan, zodat de gemeente de regie houd van datgeen wat er zich allemaal afspeelt tijdens deze grondroerende werkzaamheden in het gehele dorp Harmelen?

  3. Om vraag 2 verder nader te duiden: Is het college bekend en is het inzichtelijk dat zowel de bestrating als het asfalt zich in slechte conditie bevind?

  4. Wat wordt er op korte termijn gedaan dat deze slechte conditie hersteld wordt?

  5. Hoe wordt geborgd dat er door de slechte conditie geen gevaarlijke situatie kan ontstaan?

  6. Indien er lichamelijke ongelukken gebeuren door deze slechte staat van de openbare ruimte, wie is hier dan verantwoordelijk voor?

  7. Indien er materiële schade ontstaat aan fiets/autobanden en dergelijke doordat er scherpe kanten en gaten in het asfalt is ontstaan, wie is daar verantwoordelijk voor? En waar kan de inwoner zich melden?

  8. Kan er worden aangegeven in de tijdsplanning welke grondroerende activiteiten er nog meer worden uitgevoerd in Q4-2023 en in 2024 in Harmelen?

  9. Voor wat betreft het toekomstige snel fietspad, heeft dit ook invloed op het reeds uitgevoerde tracé, of dient de ondergrondse infra omgelegd / aangepast te worden?