Terugblik gemeenteraad 14 september

Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan

Op 14 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Een beperkt aantal onderwerpen stonden op de agenda. De meerderheid van de raad wilde geen spoeddebat over de ontstane onduidelijkheid met betrekking tot de Rembrandtbrug. Is de ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan goedgekeurd. Is er veel geld vrijgemaakt om extra nieuwe plannen te maken voor ecologische verbeteringen. Ook de lokale partij Lijst van der Does vond plannenmakerij ecologie veel belangrijker dan nu zonder extra kosten en gebruik van lokale kennis aan de slag te gaan. Het voorstel om de fietsbrug bij Oortjespad te behouden, die door dorpsplatform en vele inwoners gewenst was, kreeg geen meerderheid.

Komen en gaan van raadsleden

De raadsvergadering begon met het afscheid van twee gewaardeerde raadsleden. Saskia van Altena (D66) nam na 10 jaar afscheid. En Wout den Boer (Sterkwoerden) nam afscheid. Het was een groots afscheid. Na het emotionele afscheid volgde de installatie van het nieuwe raadslid Dries Berendsen (D66).

Aanpassing Algemene plaatselijke verordening Woerden 2023 (APV)

De APV was voor het laatst in 2015 volledig herzien. Inwonersbelangen heeft ingestemd met deze aanpassing. We vinden het belangrijk dat de regelgeving gewijzigd en geactualiseerd wordt en dat deze weer aansluit op de huidige praktijk.

Onduidelijkheid Rembrandtbrug

Afgelopen maand werd duidelijk dat de wethouder nieuwe plannen ontwikkelt voor de Rembrandtbrug. Het gaat om het aansluitende tracé van de brug door het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Het bestemmingsplan is hiervoor begin dit jaar vastgesteld. De vraag is of de wethouder toen al wist dat er grote kans was dat een ander aansluitend en beter tracé mogelijk zou worden. En dus het definitieve bestemmingsplan zou moeten aanpassen. Dit zou te verwijten zijn met de kennis dat veel ondernemers op Barwoutswaarder zich niet konden vinden in het vastgestelde tracé. Ze zijn dan ook massaal naar de Hoge Raad gegaan. Wat ze opgezadeld heeft met hoge advocaat kosten. Helaas wilde een meerderheid van de gemeenteraad hier geen spoeddebat over. Het wordt besproken in de komende politieke avonden en krijgt daar een vervolg.

Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan

Met de ontwikkeling van Snellerpoort in de wijk Snel & Polanen worden ook de verkeersstromen verbeterd. Zo wordt ook de rotonde Minkemalaan en Steinhagenseweg aangepakt. Op deze rotonde zit het autoverkeer en fietser elkaar in de weg. Gevolg is filevorming en onveilige situaties voor fietsers. Gelukkig komt hier een oplossing voor door een ongelijkvloerse kruising op Beneluxlaan voor fietsers en voetgangers. Deze komt iets meer richting het spoor te liggen, in het verlengde van het Jan Ruijspad.

Bewoners die gebruik maken van de kruising Steinhagenseweg – Eilandekade – Amsterdamweg vrezen dat hier oversteken nauwelijks meer kan als de ongelijkvloerse kruising voltooid is. De wethouder had al eerder toegezegd dat hierover met de bewoners gekeken wordt wat de effecten zullen zijn en met oplossingen te komen.

Inwonersbelangen heeft ingestemd samen met de meerderheid van de gemeenteraad om de ongelijkvloerse kruising aan te leggen.

Ecologie

De startnotitie van het programmateam Ecologie stond ook op de agenda. Inwonersbelangen ziet dit als zoveelste plan over dit onderwerp. Naast de plannen van gemeente Woerden zelf, heeft de Provincie, het Waterschap, de Rijksoverheid en de Europese Unie ook heel veel plannen op het gebied van Ecologie. Waarschijnlijk vergeten we nog een paar overheden of instanties die ook plannen hiervoor hebben. Daarom wilde Inwonersbelangen een statement maken. Het is de hoogste tijd om te starten, de handen uit de mouwen te steken. De natuur en diversiteit van soorten staat onder druk. Plannen zijn er genoeg en extra nieuwe plannen maken helpt de natuur niet. Daarom heeft Inwonersbelangen samen met de VVD tegen gestemd.

Kijk hier de gemeenteraad terug of lees alle genomen besluiten na.