participatie

Regels participatie niet gevolgd bij Windmolens Harmelen

De betrokkenheid van burgers bij de projecten die de gemeente uitvoert, wordt steeds belangrijker. Dit staat in de Omgevingswet en het Participatie kader van de gemeente Woerden. Hierin staat dat de gemeente actief moet zijn en ook mensen die tegen een voorgenomen plan zijn, moet betrekken. Duidelijk is dat de regels bij de startnotitie voor windmolens in Harmelen niet gevolgd is.

Bij startnotitie participatie zijn slechts 7 inwoners betrokken

Bij de plannen voor vier grote windturbines  in de polder Reijerscop zijn de bewoners van Reijerscop betrokken. Maar dit is slechts een kleine groep die nadelige gevolgen zal ondervinden van de 270 meter hoge windturbines. Ook de inwoners van Harmelen, die tot 2,5 km van de locatie van de windmolens wonen, zijn belanghebbenden. Evenals inwoners verder weg in Woerden en de omliggende gemeenten.

Voor het opstellen van de Startnotitie Gebiedsproces Windenergie Reijerscop is er zo goed als geen betrokkenheid geweest. Het college heeft ervoor gekozen om slechts met zeven inwoners te spreken, wat slechts een fractie is van de 150 bewoners van Reijerscop en helemaal geen vertegenwoordiging van de 8000 inwoners van Harmelen. Inwonersbelangen is van mening dat industriële windturbines van 270 meter hoog niet thuishoren in de polder Reijerscop. Maar als er toch een gebiedsproces komt, moeten op zijn minst de regels van het Participatie kader van de gemeente Woerden worden gevolgd. Dit is niet gebeurd, en nu rijst de vraag: Wat nu?

Openstellen startnotitie om beroep bij de Raad van State te voorkomen

De enige kans om deze fout te herstellen, lijkt het openstellen van de startnotitie voor zienswijzen. Op deze manier kunnen alle belanghebbenden die zijn overgeslagen alsnog hun mening geven over hoe het gebiedsproces vorm moet krijgen. Als dit niet gebeurt, zal de gemeente ernstig tekortschieten en niet alleen onverschillig lijken ten opzichte van de belangen van de inwoners, maar ook in een zwakkere positie staan in geval van een eventueel beroep bij de Raad van State. Hopelijk wordt dit op tijd ingezien. De startnotitie wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad. Inwonersbelangen heeft vragen gesteld waarom het Participatiekader niet is gevolgd. De ontbrekende stappen moeten hersteld worden.