Windmolens in Harmelen

Windmolens in Harmelen: inwoners voelen zich verraden en verkwanseld

Dit is de algemene teneur van de inwoners van Harmelen afgelopen zaterdag op de septembermarkt. De teleurstelling is groot dat verkiezingsbeloften door politieke partijen gebroken is. “We voelen ons Flappie vlak voor Kerstmis”, aldus een inwoner.

98% wil geen windmolens in Harmelen

Inwonersbelangen heeft afgelopen zaterdag op de septembermarkt in Harmelen een peiling gedaan hoe er over de komst van windmolens gedacht wordt. In totaal hebben 186 inwoners aan de peiling meegedaan. Hiervan gaven er 183 aan dat ze er niet moeten komen. Inwoners gaven aan: “Windenergie opwekken in de buurt waar mensen wonen moet je gewoon niet doen. Ze geven overlast en je kunt er ziek van worden. En er zijn goede alternatieven om duurzame stroom op te wekken.”

Is Harmelen het afvoerputje van gemeente Woerden?

“Waarom moeten de windmolens in Harmelen komen, waarom niet in Woerden?” Was één van de vragen die gesteld werd. “Het heeft er alle schijn van dat er bewust gekozen is voor Harmelen. Zo krijgt het grootste deel van gemeente Woerden er geen last van zal de gedachte van een aantal politieke partijen zijn geweest. Helemaal als het in uiterste hoek van Harmelen is. We zijn het afvoerputje van gemeente Woerden geworden.”

Verkiezingsbeloften verbroken

De teleurstelling is groot dat door 2 coalitiepartijen (Lijst van der Does en CDA-Woerden die samen met ProgressiefWoerden en CU/SGP de coalitie vormen) hun verkiezingsbelofte niet nagekomen zijn. Eén (CDA-Woerden) ging de verkiezingen in dat Reijerscop in Harmelen niet de voorkeur voor plaatsing van windmolens. Zonder uitleg gingen ze akkoord met deze locatie. De andere coalitiepartij (Lijst van der Does) deed de belofte dat ze ervoor zouden zorgen dat er nooit windmolens zouden komen. Ondertussen werken ze er volop aan mee. Ze belijden nog steeds tegen te zijn, maar blijven in de coalitie die de plannen voor plaatsing van windmolens volop doorzet. En het blijft een mirakel hoe het kan dat maar 3 partijen (bij elkaar nu 8 van 31 zetels) voorstander waren van windmolens bij Reijerscop en ze er hier nu moeten komen. Zie onderstaand figuur van de Stemhulp voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

windmolens in Harmelen

Geen vertrouwen in het gebiedsproces

Nu er besloten is door een meerderheid in de gemeenteraad dat er windmolens gaan komen in Reijerscop wordt er een gebiedsproces gestart. Een soort participatieproces waarin bepaald gaat worden hoe de windmolens er gaan komen. Oftewel welke voorwaarden er worden gesteld aan de komst. De meningen hierover waren eenvoudig. Als er al niet geluisterd wordt naar verkiezingen waarom zou er nu dan wel geluisterd worden? De uitkomsten zullen al wel bepaald zijn. Als er naar ons geluisterd was dan was er geen gebiedsproces nodig, dan zouden de windmolens er gewoon niet komen.

Inwonersbelangen wil geen windmolens in Harmelen

Inwonersbelangen blijft zich inzetten om de wil van bewoners van Harmelen te behartigen. Dit is in dit geval de komst van de windmolens te voorkomen.